Why (the idea of) freedom of design matters?

People who don’t know too much think that with 3D printing you can create almost anything, and that there is complete freedom of design for practitioners. People who know too much tell us this is not true. Which point is more valuable?

I studied for my master’s thesis ~1990s. My major was computer science. Only at the end of the studies it became possible and economically feasible to have an own computer at home! At that time, nobody (except some visionary gurus) really believed that computers would one day be everywhere in our lives. But we had the emerging idea that something like that might happen.

In my first job as designer we were developing the first Nokia communicator with the idea that Internet would be in everybody’s pocket. Hah! We hardly had functional Internet on the planet. The idea of everybody having a mobile phone was crazy. Not to mention the possibility of having Internet in the mobile phone, available for online surfing everywhere. But we had the vision driving the development. Quite soon we sent the first ever email from a mobile phone.

Now and then we see phenoma that inspire global thinking in masses. 3D printing is such thinking platform! The sole idea of 3D printing may be more valuable than the technological reality today. It empowers millions of people to safely envision about the biggest opportunity of new level of manufacturing and products. To think about what might be possible, even when you don’t know enough about the technology. Dreaming is the most powerful innovation tool.

Thinking platforms are needed to collaboratively understand or dream of what might be possible, and then go for it. It is crucial to be able to safely and creatively produce knowledge about the possible future. It is motivating for all disciplines to set goals that seem to be impossible to reach even with sufficient resourcing. With great goals humans can achieve the impossible.

Disruptions have tendency to come unnoticed and quietly. And 3D printing is next on the line for global disruption. It generates a number of related opportunity avenues, such as materials innovation, logistics, business models and design methods.

It really doesn’t really matter if freedom of design is entirely true today. It matters that we have the inspiring possibility to think about the new design space and to develop wild ideas. Most of the dreams will realize at some point of the time.

Pekka Ketola Jan. 22nd, 2020

Local manufacturing and rapid products

This is short envisioning about local manufacturing and 3D printing. If you are in a city or industrial area, imagine drawing a circle of 100m diameter around your location. What are the activities taking place in the area? Look out from your window and simply list what you see.

There are probably offices, homes, shops, services, small and large businesses, bikes and cars, maybe kids playing. Everyday activities take place, such as renovating, maintaining, adjusting, breaking things, repairing, fixing, improving, problem solving and generating new ideas. There is continuous need for solutions to make life easier.

Local manufacturing is the concept of making products close to customers and users. The idea is not new. Thousands of years people have made all they need close to where they are using the available simple materials, and often asking help from the community.

Global competition and strive for efficiency has led to centralized and optimized manufacturing in bigger volumes and in places where the production is most efficient. Local manufacturing has not been the winning concept in recent decades. However, new era seems to be starting due to the demands for sustainability, circular economy and digitalization.

We have 3D printing solutions to design, manufacture and deliver all kinds of products, spare parts and components in less than 24 hours. This exists today, but it is not yet reality everywhere (as is the case with all future cracks). Do you know where is your nearest local service to have products or spare parts 3D printed?

What kind of 3D printed parts the local customers inside your 100m radius might need? For example at home:

 1. Spare parts to fix broken handles, toys, gadgets.
 2. Special tools to improve accessibility, health, safety or ergonony
 3. Affordable design objects to make things more personal or esthetic
 4. Special holders for lights, cables, bike appliances, etc
 5. Prototypes to support design drafting or ideation project
 6. Appliances for pets (dogs, cats, aquarium).
 7. Tools and parts for hobby, such as knitting or sports

lamppu.jpg

Figure: 3D printed table light. 3D printed with wood composite, plastic and metal. Design: Origo Engineering. 3D printing: 3DStep.

Rapid products

3D printing is ready for competitive local manufacturing and new business models. Faster technologies, better software and widening offering of materials are introduced every week. Maybe the concept for future is rapid product.  Today’s 24 hour delivery time will shrink to <1h deliveries with the help of smart design tools, very fast 3D printers, digital platforms and innovative delivery strategies.

What will be the extreme customer experience for rapid products in the future? It will be close to magic. It is simple. Almost like using a magic wand. You express your need or idea to the service (or the smart device has already told what’s needed). And sooner than you expect, the product is delivered to you with a robot or drone, by the girl next door, or as virtual product proposal into your smart device.

Business

Establishing local manufacturing business for rapid products and local manufacturing is not rocket science or huge investment. You can start the business from your couch with a laptop and with a 1000€ 3D printer. Finding the correct business model is the most tricky part. In the beginning the business will be based mostly based on small transactions of less than 50€. Developing value adding services that help the local community to learn and try the rapid product possibilities may be the fast track to increase the sales. Or maybe it is simply because of the speed of solving product problems.

The business can expand further, for example,

 • by scaling up your manufacturing capability with larger fleet of 3D printers ad other tools,
 • by digital service innovation and crowdsourcing design work.
 • by developing collaborative business with other local manufacturers for wider solutions offering,  and
 • by creating explicit value (concrete problem solving) or implicit value (customer experience) for your customers.

If you had 5000€ budget, what kind of local manufacturing service would you start?

Pekka Ketola, pekka.ketola@3dstep.fi

 

 

Eteenpäin ja ylöspäin!

brushes-3129361.jpg

Moderni historia osoittaa, että rohkeat ihmiset, jotka myöntävät tietämättömyytensä ja kysyvät vaikeita kysymyksiä, edistävät hyvinvointia ja vaurautta enemmän, kuin ihmiset, jotka hyväksyvät kaiken valmiina totuutena.

Start-up -yritykset ovat strategisesti tärkeitä teknologian, liiketoiminnan ja yhteiskunnan kehittämisen moottoreita. Uusilla yrityksillä on herkkä kyky haastaa vanhat ratkaisut, kysyä vaikeita kysymyksiä ja tuottaa uudenlaisia ratkaisuja alati muuttuviin tarpeisiin. Maailma muuttuu nyt poikkeuksellisen nopeasti ja radikaalisti mm. tekoälyn ja bioteknologian edistysaskeleiden myötä. Uteliaisuus, ketteryys, joustavuus ja innovatiivisuus ovat start-up yritysten supervoimia.

Oikeiden kysymysten ja vastausten löytäminen ei ole helppoa. Vain yksi prosentti meistä pystyy edes kuvittelemaan sellaisia ratkaisuja, joita ei ole vielä toteutettu. Toisin sanoen, 99% yrityksistä kehittää tuotteita ja palveluita kopioimalla ja muokkaamalla tunnettuja ratkaisuja. Kilpailuetua luodaan tyypillisesti parantamalla ja optimoimalla vanhaa ja kehittämällä prosesseja. Näillä eväillä ei tuoteta markkinoita muuttavia disruptioita tai radikaaleja innovaatioita. Kansainvälisen kilpailun näkökulmasta suurin haasteemme näyttää olevan mielikuvituksen puute.

Kun samat teknologiat, tiedot ja taidot ovat demokraattisesti kaikkien saavutettavissa, nousevat mielikuvitus ja luovuus yrityksen tärkeimmiksi voimavaroiksi. Ainoastaan mielikuvituksen ja sopivan hulluuden avulla voidaan luoda riittävän kunnianhimoisia visioita. Tekoäly ei kykene tällaiseen!

Harari (2018) kuvaa tulevaisuuden ratkaisujen tuottamisesta seuraavasti: ”Jos visio sisältää tieteisfantasiaa, se saattaa olla väärässä. Jos visio ei sisällä tieteisfantasiaa, se on varmasti väärässä.”

Katsomalla sopivan vinksahtaneesti ja jopa tieteisfantasian avulla tulevaisuuteen, löydetään mahdollisuuksia ja ratkaistavia ongelmia, jotka luovat start-up -yritykselle oman toimintakentän, jossa on mahdollista toteuttaa sinisen meren strategiaa. Sininen meri tarkoittaa liiketoimintaa tai palvelua, jolla ei ole vielä kilpailua, ja jolla pelisäännöt on mahdollista määritellä itse. Sininen meri voi myös löytyä ratkaisemalla tunnettu ongelma täysin uudella tavalla, vaikkapa kuuntelemalla asiakkaita entistä tarkemmin. Kannattaa haastaa nykytilanne äärimmäisen rohkeasti.

Teknologiakentästä löytyy erinomaisia esimerkkejä osaamisesta ja innovaatioista, joissa mielikuvitus on päästetty valloilleen ja tämä on yhdistetty monialaiseen teknologiamuotoiluun. Seuraavassa kolme esimerkkiä:

 1. Hollantilainen Anouk Wipprecht on teknologiamuovailija, joka muokkaa ja yhdistelee sujuvasti teknologioita ja ratkaisuja rikkoen aktiivisesti tyypillisiä insinööritieteiden raja-aitoja. Mm. muodin ja autoteollisuuden ratkaisuja syntyy, kun yhdistetään 3D-tulostusta, biosignaaleja, sensoreita, psykologiaa, muotoilua ja tekoälyä. Anouk:in tunnetuin teos on Spider Dress.
 2. Suomalaiset Ari Tulla ja Tapio Tolvanen oivalsivat, että digitaalisella alustalla ja tiedon joukkoistamisella voidaan koota yhteen tiedot kaikista lääkäreistä USA:ssa ja arvioida suoraviivaisesti kutakin lääkäriä oikeiden potilaskokemusten perusteella. BetterDoctor tuottaa lääkäritietoja ja hakupalveluita sairaaloille, vakuutusyhtiöille sekä terveysalan toimijoille. Palvelu myytiin 2018 terveysalan johtavalle datapalvelulle Quest Analyticsille huomattavalla summalla.
 3. Dronet ovat arkipäiväistyneet ja niillä tarjotaan rutiiniluontoisia palveluita mm. valokuvaukseen. Kun dronet yhdistetään toimimaan älykkäänä synkronoituna parvena mm. algoritmien ja tekoälyn avulla, päästään lentotoiminnassa ja sovelluksissa uudelle tasolle. Teknologiaevoluution näkökulmasta dronet ovat vasta kehityksen alkumetreillä. Tampereen yliopisto on mukana droneparvien kehitystyössä.

”Kaikki haluavat tekoälyä, vaikka harva tietää, mitä sillä tehdään.”

Risto Miikkulainen, Kauppalehti 23.6.2019

Tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä aliarvioidaan. Pitkälti tämä johtuu siitä, että vain harva meistä ymmärtää oikeasti mistä on kyse ja mitä on tapahtumassa. Tekoäly tulee vaikuttamaan perinteiseen tiedonkäsittelyyn, mutta myös mm. maatalouteen, markkinointiin, luoviin aloihin ja tuotteiden suunnitteluun. Tähän mennessä olemme suomalaisessa start-up -ympäristössä vasta raapaisseet tekoälyn pintaa ja tekoälyn vaikutuksista liiketoimintaan on vielä hatara käsitys. Suosittelen start-up -yrityksille aktiivista tekoälyopiskelua mm. netistä löytyvillä suomalaisilla ja ulkomaisilla kursseilla.

Mitä syvemmällä vakiintuneessa toimintakentässä ollaan, sitä vaikeampi on luoda kilpailuetua. Teollisuuden ja liiketoiminnan disruptoreita ovat Kummajaiset (Outlier). Kummajaiset ovat toimialalle tunkeutuvia odottamattomia toimijoita, jotka eivät seuraa vakiintuneita toimintatapoja. Ne ovat alkuvaiheissaan tyypillisesti väljästi organisoitunutta innovatiivista ja ihmettelevää toimintaa, joka oivallusten kautta muodostuu räjähdysvoimaiseksi uuden synnyttäjäksi ja vanhan toiminnan muuttajaksi. Mm. Google oli alussa Kummajainen yhden rivin hakukoneellaan, jossa toteutui äärimmäinen tietohaun tehokkuus ja helppous. Muita esimerkkejä kummajaisista ovat:

 • BioCurious demokratisoi tieteellisen biotutkimuksen ja mahdollisti korkealaatuisen tutkimuksen teon ja resurssit kaikille.
 • Shapeways loi uudenlaisen globaalin valmistusresurssin ja markkinapaikan 3D-tulostetuille tuotteille
 • ZenRobotics kehitti tehokkaan robotisoidun jätteiden kierrätyksen kiertotalouden lähtökohdista, joka disruptoi kilpailevia menetelmiä

Start-up -yrityksen mahdollinen strategia on olla Kummajainen. Kummajainen viihtyy ja kuljeskelee valtavirtaa houkuttelevan liiketoiminnan reuna-alueilla, horisontissa, ja katselee muuttuvaa mahdollisuuksien maisemaa poikkeavasta vinkkelistä. Kummajainen etsii strategista innovaatiota, sekä pyrkii disruptoimaan nykytoimintaa vision, liiketoimintamallin tai toimialueiden raja-aitojen rikkomisen kautta. Start-up voi täten olla myös suuren yrityksen paras innovaatiokumppani.

Ehdotuksia start-up -yrityksen toiminnan kehittämiseen

 1. Vahva visiotyö, mielikuvitttelu ja ajattelu tieteisfantasiaa hyödyntäen on tehokas lähestymistapa, kun start-up -yritys kehittää toimintaansa ja ainutlaatuisuuttaan. Samanlaisia visioita on paljon. Ainutlaatuisia ja voimaannuttavia visioita on vähän.
 2. Start-up -yrityksen käytössä on tyypillisesti pienet resurssit ja huonoin vaihtoehto on päätyä kilpailemaan toisten start-up yritysten kanssa, joilla myös on pienet resurssit. Tehokkaampaa on etsiä monialaisia kumppanuuksia ja luoda yhdessä suurempaa, kuin mihin yritys yksin pystyy. Useiden toimijoiden co-creation on monesti tehokkain liiketoimintastrategia pienelle yritykselle.
 3. Rohkeat tavoitteet! Start-up yrityksellä on lähes aina tuhannen taalan paikka mullistaa tuotteita ja palveluita. Kyse on usein rohkeudesta. Uskallammeko ajatella riittävän rohkeasti ja kunnianhimoisesti, vai onko ajattelumme tavanomaista? Samanaikaisesti on osattava katsoa eteenpäin ja ylöspäin, uutta toiminnan tasoa kohti.

Lukuvinkit start-up -yritykselle

 • Välikangas L. and Gibbert M. 2015. Strategic Innovation: The Definitive Guide to Outlier Strategies.
 • Harari, Y. U. 2018. 21 oppituntia maailman tilasta.
 • Kahnemann D. 2012. Ajattelu, nopeasti ja hitaasti.

 

Toivotan start-up:eille räjähdysyvoimaa ja väkevyyttä uuden luomiseen, sekä koko valmistavalle teollisuudelle ennakkoluulottomia ja maailmaa muuttavia visioita!

Ultreia e suseia!

(Eteenpäin ja ylöspäin, espanjalainen tervehdys Camino de Santiagon kulkijoille)

Pekka Ketola, toimitusjohtaja

3DStep Oy, Ideascout Oy12.8.2019

3D printing and the team skills

3D printing and the digital development processes will change the team dynamics and establish new ways to work. In this article I will discuss some of the emerging patterns.

 1. Collaboration. Collaborative design proposes that products are designed together with the users. Collaborative product or service development is not new concept. The idea is in the heart of established practises, such as user centered design, usability engineering and service design. 3D printing is based on the affordance that products can be designed and manufactured faster with personalized features. It makes sense to consider new kinds of collaborative teams where customers, end users and the engineering team work together to exploit the affordances and user input in full. When the design and manufacturing cycles are fast and flexible there is possibility to
  1. Create more design iterations.
  2. Make more product prototypes and variations without major cost or time impact.
  3. Develop the product with users and customers in fast development cycles.
 2. Prototyping. ”Prototypes are super expensive”. This is not (always) true with 3D printing. The step from CAD file to first concrete product is short. Making changes in the prototype or simulation is far less expensive than making changes in the final product. With 3D printed prototypes, it is often possible to make the first versions almost with zero cost using inexpensive FDM technology, before proceeding to the actual implementation and materials, such as titanium. The teams need to learn to apply active prototyping and maximise the support and experiences the prototypes can provide for design and customers. There is also the marketing aspect for using and showing the prototypes already in the early phases of the design process.
 3. Role of purchasing. All larger manufacturing companies have dedicated teams for purchasing stuff needed for the main business, such as components and materials. As purchasing manager, what do you buy when you buy 3D printed components or digital spare parts? The question is often about fast on-demand manufacturing, with customer specific twists in the products. The purchasing teams need to develop skills to play with additive manufacturing platforms and services, rather than buying, lets say 10 000 units of component X. Or is there a fast shortcut between product development teams and 3D printing services? Accordingly, 3D printing services need to figure out what are the new processes and connections needed to serve the big customers.
 4. New design processes. Sustainability, circular economy, recycling, on-demand parts and other emerging phenomena ask for better design and manufacturing processes, with new requirements coming from the society and customers. For example, how do you:
  1. Design for 3D printable spare parts (already in the original product)
  2. Design for recycling
  3. Design for personalization

The concept of product design need to raise to the new level, where designer solves also the problems and needs that will come at the end of the product lifecycle. This is rarely handled in contemporary product development.

Conclusion

3D printing is not only about technology, processes and materials. It is also about the new hard and soft skills and behaviours needed in teams. Collaborative product development or the idea of super active prototyping are competences that need to be exercised, piloted and tried out.

What do you think?

Pekka Ketola, CEO 3DStep Oy

Biohakkerointi ja 3D-tulostus

hal-gatewood-405338.jpg

Hakkeritoiminta tarkoittaa alakulttuureita, jossa eri aiheista innostuneet tavalliset ihmiset etsivät uusia, luovempia tai fiksumpia tapoja tehdä asioita. Motivaationa on usein älyllisen haasteen tai rajoitteen voittaminen. Hakkeritoiminta sai alkunsa 60-luvun MIT:ssa, jossa opiskelijat halusivat rikkoa erilaisia toiminnan esteitä, tai yksinkertaisesti tehdä jäyniä.

Hakkeritoiminta on yleistyessään organisoitunut. Organisoitumisen ilmentymiä ovat mm. yhteisölliset matalan kynnyksen Maker-tilat (maker space, hacklab) ja verkostot (Fablab -verkosto). Usein myös tilat ja verkostot itsessään ovat kokeellisia ja muokkaantuvat aktiivisesti toiminnan myötä.

Biohakkerointi yhdistää hakkerikulttuurin ja hakkerietiikan. Etiikan perusajatuksena on vastuullinen tiedon jakaminen ja toiminnan hyödyllisyys. Biohakkerointia ovat mm.

 • Tee-se-itse biologia (DIY); bioteknologian tutkimuksen sosiaalinen toiminta, jossa yksilöt ja pienet organisaatiot tutkivat biologiaa käyttäen samoja menetelmiä kuin tutkimusinstituutit.
 • Biohäkkäys (Grinder); ihmiset muuntavat kehoaan erilaisilla implanteilla ja kyberneettisillä DIY-laitteilla.
 • Lääketieteelliset itse tehdyt kokeilut. Mm. lääkkeiden valmistus.
 • Nutrigenomiikka; ravintoaineilla tehdyt ihmisbiologian kokeilut.
 • Itsemitttaus; oman kehon, biomamarkkereiden ja käyttäytymisen mittaus terveyden optimoimiseksi.

Gartner on tunnistanut tee-se-itse -biohakkeroinnin nousevana trendinä. Trendi on osa laajempaa ja yleistyvää ”trans-human” ilmiötä, johon liittyy biohäkkäys ja muut tavat muokata ihmisen toimintakykyä, kuten neuroimplantit.

Esimerkiksi biosiruilla voidaan tulevaisuudessa havaita sairauksia, kuten syöpä tai isorokko, ennen kuin oireet ilmenevät. Siruissa hyödynnetään molekyylisensoreita, joiden avulla analysoidaan biologisia elementtejä ja kemikaaleja. Uutena biohäkkäyksen mahdollisuutena ovat keinotekoiset biologiaa jäljittelevät keinotekoiset lihakset. Bioteknisten menetelmien kehittymisen myötä esimerkiksi robotille voidaan tulevaisuudessa kasvattaa painetta tunnistavaa keinoihoa.

Biohakkereiden toiminta ei ole sitoutunut organisaatioihin, tutkimuslaitoksiin tai muihin instituutioihin. Biohakkerit ovat siis merkittäviä kansalaistutkijoita (citizen science), innovaattoreita, raja-aitojen rikkojia ja uusien alueiden tutkimusmatkailijoita. Biohakkereille on tuoteistettu useita palveluita ja tuotteita, joiden avulla toiminnassa pääsee kotikonstein alkuun.

Erikoistunut biohakkeroinnin muoto ovat potilasyhdistykset, joiden jäsenet kokeilevat omaehtoisesti uusia hoitokeinoja ja vertailevat kokemuksia keskenään.

Diagnostiikkavälineiden kuluttajistuminen tehostaa tätä toimintaa. Bioteknologian keinoin monimutkaistenkin molekyylien syntetisointi voi tapahtua kotilaboratoriossa. Tämä avaa tien kohti laajoja ihmiskokeita. Potilaat voivat syntetisoida lääkkeitä itselleen ja vertaisyhteisön avulla jakaa kokemuksia.

3D-tulostus nähdään siltana, joka yhdistää Tekijöiden (Makers, Hackers) ja biohakkereiden maailmat. Erotuksena on käytettävä materiaali. Kun Tekijät hyödyntävät elotonta materiaalia, kuten muovi, biohakkerit käyttävät biomateriaaleja, kuten biomusteita ja eläviä soluja kolmiulotteisten rakenteiden tuottamiseen.

BioCurious – bioteknologian kummajaiset

Biologisen 3D-tulostuksen häkkeritoiminta alkoi BioCurious -liikkeen myötä USAssa. BioCurious perustettiin 2010 innostuneiden harrastajien ja ammattitutkijoiden tarpeisiin, joilla ei ollut pääsyä suurten tutkimuslaitosten biolaboratorioihin ja bioteknologiaan.  Maailman ensimmäinen luovuuteen ja avoimuuteen perustuva bioteknologian hackerspace avattiin piilaaksossa onnistuneen Kickstarter-kampanjan, ihmisten vapaaehtoisen työpanoksen ja lukuisten lahjoitusten myötä.

Toiminta siirtyi autotallista kunnon laboratorioympäristöön ja tarjoaa nykyisin voittoa tavoittelemattomana toimintana teknologioita, materiaaleja, koulutusta ja työympäristön jäsenilleen. 100$:n jäsenmaksua vastaan kuka tahansa voi testata uusia bioteknologian yritysideoita, toteuttaa kokeilevia bioteknologiaprojekteja, sekä tutkia esimerkiksi uusia tapoja syövän havaitsemiseksi.

Twitter: @bioCuriouslab

BioCurious ja biotulostus

BioCurious oli ensimmäinen ryhmä, joka onnistui kehittämään tee-se-itse 3D biotulostimen. Kehitys alkoi 2012, jolloin toimijat etsivät tapoja laajentaa yhteisöä ja kasvattaa toiminnan monialaisuutta. Alkuvaiheessa tavoitteena ei ollut erityisesti mikään tietty biotulostuksen sovellus, eikä edes tietoa, kuinka 3D-tulostin rakennetaan. Ratkaisut löytyivät kuitenkin suhteellisen helposti:

“You can just take a commercial inkjet printer. Take the inkjet cartridges and cut off the top essentially. Empty out the ink and put something else in there. Now you can start printing with that.”

BioCurious -ryhmä aloitti tulostuksen hyödyntäen kahvinkeittimen suodattimia ja vaihtaen musteen arabinoosiin (sokeri). Suodatin asetettiin geneettisesti muokatun E. coli bakteeriviljelmän päälle, jonka ominaisuutena on tuottaa vihreää fluoresoivaa proteiinia, kun sen reagoi arabinoosin kanssa. Kun laite tulosti arabinoosia suodattimen päälle, solut alkoivat hohtaa.

Koska kaupallisen tulostimen muuntaminen biotulostimeksi osoittautui työlääksi, ryhmä kehitti oman biotulostimen. Uusi versio hyödyntää CD-soittimista purettuja moottoreita, mustetulostimen mustepatruunoita tulostinpäänä ja Arduinoa. Tee-se-itse 3D-tulostimen hinnaksi muodostui n. 150$. Rakennusohje löytyy täältä.

Vasemmalla: 3D-tulostettu fluoresoiva E. coli pinta, toteutettu itsetehdyllä biotulostimella.  Oikealla: Biotulostin. Lähde: makezine.com

Kaksiulotteisesta 3D-tulostukseen

Ensimmäinen laite onnistui tulostamaan biomustetta 2D-muodossa (yhteen kerrokseen). Kolmiulotteisuuden saavuttaminen osoittautui nykyisellä tekniikalla mahdottomaksi. Alustaksi vaihdettin RepRapin avoimen lähdekoodin 3D-tulostin. Muovien 3D-tulostuspäät vaihdettiin muovituubeihin, joihin pumput ohjasivat biomustetta ja 3D-tulostus saatiin onnistumaan.

Seuraava ratkaistava haaste liittyy biomusteen tasalaatuisuuteen, sekä solujen elossapysymiseen. Riittävän tulostuslaadun tuottamiseksi juokseva biomuste on muutettava geelimäiseksi materiaaliksi, jolla on hyvä viskositeetti.

Työn myötä 3D-biotulostuksen kehittäjien yhteisö kasvaaa, kehitystä tehdään kodeissa ja hackerspaceissa (mm. BioCurious BUGSS, Hackteria) ja tietoa edistysaskeleista jaetaan akiivisesti yhteisön sisällä.

3D-biotulostus ja elävät solut

3D-biotulostuksen yleisenä visiona on tuottaa toimivia elimiä. Tavoite on erittäin haastava, erityisesti kun puhutaan ihmisen ja yleisemmin nisäkkäiden elimistä. Biotulostushakkereiden ensimmäinen kehitystavoite on hiukan helpompi: toimivan ja yhteyttävän kasvisolukon tuottaminen 3D-biotulostuksella, keinotekoinen kasvin lehti.

Kasvisolujen 3D-biotulostus on sopiva haaste tee-se-itse biohakkereille, koska aihetta ei ole kovin paljon tutkittu ja aihe tarjoaa lukuisia uusia tutkimuspolkuja. Kysymyksiä ovat mm. millaisia soluja kannattaa käyttää, kuinka solut saadaan liittymään toisiinsa ja millainen on keinotekoisen lehden solujen rakenne. Useat tutkijat ovat käynnistäneet ammattimaisen tutkimustoiminnan BioCurious -ryhmän tulosten perusteella.

Biohäkkerit, 3D-tulostus ja lääkkeet

Biohäkkerit hyödyntävät 3D-tulostusta monin tavoin. Tarvikkeita ja työkaluja valmistetaan perinteisellä 3D-tulostuksella eri materiaaleista. Varsinaisia biotulostimia kehitetään biologisten rakenteiden tuottamiseksi. Lääkkeitä kehittävät biohakkerit ovat myös ottaneet menetelmän haltuunsa lääkkeitä syntetisoivien laitteiden kehittämiseksi.

Four Thieves Vinegar Collective kehittää menetelmiä, joilla ihmiset voivat syntetisoida lääkkeitä itse. Visiona on lääkkeiden vapaa saatavuus: Free Medicine for Everyone.

Ryhmä on kehittänyt pienikokoisen Apothecary MicroLab -reaktorin, joka toimii samoin kuin lääketehtaiden kalliit laitteet. Edullinen laite on valmistettu valmisosista, sekä 3D-tulostetuista komponenteista. Reaktiokammiossa on suuremman kammion sisällä pienempi säiliö. Materiaalit virtaavat kammioiden välillä erityisrakenteisen 3D-tulostetun kannen kautta. 3D-tulostuksella on valmistettu myös askelmoottori, ruiskupumppu ja muita komponentteja. Laite toimii automaattisesti.

MicroLab syntetisoi edullisista kemikaaleista lääkeaineita. Tähän mennessä on onnistuttu tuottamaan viisi lääkettä: Naloxone (opiaattien yliannostuksen estäminen), Daraprim (HIV -sairaiden infektioiden hoito), Cabotegravir (HIV lääke) ja lääketieteellisessä abortissa käytettävät mifepristone ja misoprostol. Yhden lääkkeen resepti on jo ladattavissa Internetistä.

Aiheeseen liittyvä kuva

Lähde: http://www.engineering.com

Biohakkeritoiminnan suurena mahdollisuutena on lääkkeiden digitalisaatio. Kun lääkkeen valmistuksen prosessi on digitalisoitu ja prosessi on tarjolla avoimen lähdekoodin idealla, se on luotettavasti toistettavissa lääketehtaista riippumatta. Prosessin ja reseptien turvallisuus ja aitous voidaan varmentaa esimerkiksi lohkoketjuilla.

Ketkä kehittävät 3D-biotulostusta?

BioCurious aloitti ensimmäisenä 3D-biotulostuksen DIY-toiminnan. Nyt asian parissa toimii useita hakkeriyhteisöjä. Biotulostuksen tiimoilta on käynniss myös organisoitu verkostominen eri toimijoiden välillä 3DHeals -projektissa. Seuraavassa muutamia 3D-biotulostuksen häkkeritoimijoita.

BUGSS — Baltimore

Baltimore Underground Science Space (BUGSS) kehittää 3DP.BIO alustaa. Sen tavoitteena on yhdistää insinöörit, tutkijat ja suunnittelijat biotutkimuksen ja -kehityksen vauhdittamiseksi. BUGSS keskittyy resiinitulostimien (resiini = hartsi) ja näissä käytettävien bioyhteensopivien materiaalien kehitykseen. Näillä voidaan tulostaan solujen kasvualustoja.

Twitter: @BUGSSlab

London Biohackspace

Lontoon biohakkerit ovat kehittäneet JuicyPrint -bakteeritulostimen. Laite hyödyntää Gluconacetobacter hansenii -bakteeria, joka kasvaa mm. hedelmän mehussa. Bakteeri tuottaa vahvan ja monipuolisen kerroksen biopolymeeria,  bakteeriselluloosaa. Bakteeria on geneettisesti muokattu siten, että selluloosaa ei synny valossa. 3D-biotulosteella tuotettavaa rakennetta ja muotoa voidaan siis ohjata säätelemällä valoa.

Twitter: @LondonBioHack

Pelling Lab

Pelling Lab kehittää menetelmiä, joissa ihoa ja elimiä voidaan kasvattaa hyödyntämällä olemassaolevia rakenteita solukkojen muotteina ja tukirakenteina. 3D-tulostusmateriaalina hyödynnetään mm. hydrogeeliä.

Sian korvan 3D-tulostusta Pelling Labissa. Lähde: https://makezine.com

Twitter: @pellinglab

Counter Culture Labs

Counter Culture Lab, Oakland, kehittää menetelmiä, joissa biomateriaali tuotetaan olemassaolevan elimen, kuten sydämen, sisälle. Alkuperäisestä elimestä, joka on tyypillisesti saatu kuolleelta eläimeltä, poistetaan kaikki elävät solut. Jäljelle jätetään vain tukirakenteet. Rakenteiden sisälle kasvatetaan sen jälkeen halutut solut.

Twitter: @CountrCultrLabs

Biohakkeroinnin haasteita

Erilaiset itsetehdyt biologiset kokeilut lisääntyvät nopeasti. Kokeilijoina ovat mm. terveysentusiastit, biohakkerit, kroonisista sairauksista kärsivät potilaat ja potilasyhdistykset.

Toiminnassa tuotetaan ja jaetaan pyyteettömästi mm. henkilökohtaista, biologista, teknistä ja lääketieteellistä tietoa. Tiedon jakamiseen liittyy mm. tietoturvaan, provokaatioon, tiedon oikeellisuuteen ja tiedon saatavuuteen liittyviä haasteita. Voiko esimerkiksi biohakkereiden tuloksia hakkeroida ja väärinkäyttää?

Kun ihmisen tai kasvien biologiaan ja toimivuuteen tehdään merkittäviä muutoksia, lähestytään skenaarioita, jotka ovat tuttuja tieteiskirjallisuudesta. Skenaariot voivat olla sekä positiivisia tai väärinkäytettyinä negatiivisia. Jos ihminen aiheuttaa itselleen merkittävän vamman esimerkiksi itse kehitetyn lääkkeen vaikutuksesta, missä kulkevat hoitovastuun rajat?

Biohacking Suomessa

Suomessa toimii biohäkkerointikeskus BCF, jonka tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin lisääminen.

Biohäkkerit verkostoituvat aktiivisesti kansainvälisesti ja jakavat tietoa avoimuuden periaattella tutkimusryhmien välillä. Mm.  Biohacker Summit 2019, (1-2.11, Helsinki) kokoaa alan toimijoita yhteen.

Lähteitä

Onko sinulla kommenteja artikkelista tai biohakkerointiin liittyvää lisätietoa? Lähetä viesti: pketola @ gmail.com.

Pekka Ketola, 1.5.2019

 

Ylitä rajasi, ohita puutteesi

Monet yritykset ovat tyytyväisiä nykyiseen toimintaansa. Työt sujuvat ja liikevaihtoa on sopivasti. Hienoista kasvuakin on näköpiirissä. Se on ihan ok. Mutta uskoisin, että monen toimitusjohtajan mielessä elää unelma toiminnan merkittävästä kehittämisestä ja uusien avausten tekemisestä. Pitäisi jotenkin ylettyä omaa kokoaan korkeammalle tai muuntautua paremmin aikaan sopivaksi. Ja olisi hienoa ottaa digitalisaatio haltuun.

3dp_sportsprosthetic_schindler_legs

Lähde: 3dprint.com

Vammaisurheilu on uskomattoman hieno laji. Siinä ihmiset, joilta lähtökohtaisesti puuttuu jokin fyysinen kyky, tai kyky on jostain syystä menetetty, kehittyvät intohimonsa vauhdittamina mestareiksi puutteistaan huolimatta. Jalan puute ei estä juoksemista. Käden puute ei estä jousiammuntaa. Omien rajojen ylittämisen juhlaa vietetään esimerkiksi olympialaisissa ja erityisesti paralympialaisissa.

Kun on unelma, esteet voivat kadota, tai ne voidaan ohittaa. Voiko yritys toimia samalla logiikalla kuin huippusuoritusta tavoitteleva vammaisurheilija? Tarvitaan busineksen proteeseja ja apuvälineitä, jotta yritys kykenee itseään suurempaan saavutukseen ja voi sivuuttaa ilmeiset puutteensa? Juoksukilpailun voi voittaa ilman jalkoja. Kts. video Artificial legs controversial at Olympics

Biisintekijä kehittää melodiaa. A-osa, B-osa, kertosäe, A-osa… Biisi alkaa tuntua tylsältä. Nyt pitäisi nostaa kappale uudelle tasolle ja kertoa tarinan ydin. Huippukohta soi jo päässä, mutta puuttuu tapa, kuinka siihen voisi luontevasti siirtyä. Tähän on mainio muusikoiden käyttämä konsepti: bridge, silta. Bridge on kappaleessa kohta, joka siirtää soiton, yleensä instrumentaaliosuuden johdattamana, perustarinasta huippukohtaan. Kappale sähköistyy, bändi innostuu ja kuulijat lähtevät laulamaan mukana.

3D-tulostus on monille yrityksille mahdollinen uusien saavutusten alue. Ilmiötä koitetaan ymmärtää, lasketaan businesskeissejä ja pidetään kokouksia. Puuduttavaa perusbiittiä. Yleensä todetaan, että jos vaan jotenkin keksitään kuinka 3D-tulostus sopii omaan toimintaan, siitä olisi ilmeistä hyötyä. Ongelma onkin itse siirtyminen. Pysytäänkö tasaisessa perustoiminnassa, siirrytäänkö uudelle tasolla ja mitä ihmeessä pitäisi tehdä?

Tarvitaan liiketoiminnan bridge. Bridge on yrityksen näköinen tapa siirtyä ja ottaa haltuun uusi asia, jonka avulla perustoiminta yltää odotuksia suurempiin saavutuksiin, uudelle tasolle. Liiketoiminnan bridge on välivaihe. Sen aikana tapahtuu useita tilapäisiä asioita, mutta näillä on selkeä tarkoitus, kuten uusien taitojen ja kumppaneiden hankkiminen, innostuksen ja odotuksen luominen, ja ylipäätään virittäytyminen uuteen.

3D-tulostus on perusteiltaan yksinkertainen idea: tuotteita tehdään kerros kerrokselta kasvattaen. Idean yksinkertaisuus kuitenkin hämää. Se johtaa mahdollisuuksien maailmoihin, joiden hahmottaminen oman liiketoiminnan näkökulmasta ei ole helppoa. Vain harvat pystyvät heti oivaltamaan mikä on menetelmän tarjoama suurin mahdollisuus omaan toimintaan ja kuinka korkealle on mahdollista yltää.

Mikä on sinun bridge uuteen vaiheeseen? Jutellaan.

DSC_0199

Kuva: 3D-tulostettu puukomposiittisilta. © 3DStep Oy

 

 

3D-tulostus ja perunan filosofia

yoann-boyer-185507.jpgPeruna

Löytöretkeilijät huomasivat 1500-luvulla, että inkojen käyttämä peruna ehkäisi pitkillä laivamatkoilla keripukkia ja ylipäätään edisti merimiesten terveyttä. Peruna tuli Eurooppaan ja sittemmin saksalaisten peltiseppien tuomana Suomen kartanoihin. Alkuvaiheessa peruna kohtasi suurta vastustusta ja epäluuloa. Viljelijät eivät ymmärtäneet, mikä osa perunasta pitäisi syödä – varsi, mukulat vai kukat. Vähitellen perunan käyttö opittiin ja se valtasi keittiöt, ravintolat ja viinanpolttajien kattilat. Sipsit ja ranskalaiset perunat ovat nyt kaikkialla.

Jokainen tsäänssi on mahdollisuus

Mäkihyppääjä Nykänen lanseerasi aforismin ”jokainen tsäänssi on mahdollisuus”. Ajatus on tärkeä. Kun mahdollisuuksille annetaan mahdollisuus, syntyy asioita, joita ei muuten syntyisi. Samalla huomataan asioita, joita ei muuten huomattaisi. Peruna oli tsäänssi, jolle annettiin mahdollisuus. Käyttömahdollisuuksiltaan huonosti tunnettu peruna aiheutti kansalle kitkeriä vatsanväänteitä, ennen kuin opittiin hyödyntämään mukulat ja kypsentämään ne ennen syömistä. Kuka olisi arvannut mihin perunan lanseeraus johtaa ja millaisia innovaatioita perunan tutkiskelu tuottaa?

3D-tulostus on ajattelun alusta

Uusia mahdollisuuksien maailmoja syntyy jatkuvasti. Ohitamme näitä nopean ajattelun mekanismeilla miettimättä tarkemmin, millaisia etuja ja arvoja niihin liittyy. Emme yleensä anna tsäänssille mahdollisuutta.

Ihminen hyödyntää tunnetusti vain kapeasti oman potentiaalinsa. Ihmisen aivot ja keho pystyvät paljon suurempaan kuin mitä arkipäivässä tapahtuu. Meitä rajoittavat rutiinit, puutteelliset työkalut ja monenlaiset energiaa kuluttavat toimet, joiden seurauksena suurin osa meistä pärjäilee ihan mainiosti minimisuorituksella.

3D-tulostus on tsäänssi ja uusi ajattelun alusta yhteiskunnalle. Kyse ei ole niinkään teknologiasta, vaan ajattelun avaruudesta, jonka 3D-tulostuksen idea avaa. Yhtäkkiä pystymme ajattelemaan ratkaisuja laajemmin ja uusista lähtökohdista. Tämä näkyy tuhansina oivalluksina ja ideoina, joita syntyy päivittäin yhtä lailla koululaisten välituntikeskusteluissa, kuin Marsin asutusta miettivien tutkijoiden työryhmissä. 3D-tulostus on ajattelun ja mielikuvituksen työkalu. Varsinainen supertsäänssi.

Mahdollisuuksien pyörteet

Teknologisesti ja yhteiskunnallisesti emme ole stabiilissa tilassa. Samanaikaisesti 3D-tulostuksen kanssa kehittyvät monet muut asiat, kuten teknologiat, yhteiskunnalliset tarpeet, osaaminen ja ongelmat. Olemme keskellä muutosten virtaa, tai ehkäpä paremminkin rajusti ryöppyävää koskea. Ympärillä syntyy jatkuvasti pyörteitä, mahdollisuuksien maailmoja, joihin voimme kiinnittää huomion, tai olla kiinnittämättä huomiota. Jotkut niistä imaisevat mukaansa, toisia kosketamme vain kevyesti sormenpäällä.

3D-tulostus antaa uusia mahdollisuuksia toimia suhteessa koko yhteiskunnan kehitykseen. Yhtäkkiä voimme ratkoa ongelmia, joiden ratkaiseminen oli aiemmin mahdotonta tai liian vaikeaa. Sosiologin näkökulma aiheeseen on aivan toinen kuin insinöörin. Mutta molemmat ovat yhtä tärkeitä ja heidän kohtaamisensa vasta tärkeää onkin.

Peruna muutti ruokakulttuurimme. Kyse ei ollut vain kokkien ja ruoanlaittoon erikoistuneiden toimijoiden erinomaisuudesta. Kyseessä oli maailmanlaajuinen muutos ruokahuollossa, terveydessä, kulttuurissa ja myös epäterveellisissä ilmiöissä. 3D-tulostus ei ole ollenkaan erilainen ilmiö. Emme ehkä edes vielä ymmärrä, mikä osa 3D-tulostuksesta on se syötävä osa – varsi, mukulat vai kukat.

Pekka Ketola, 21.3.2019

 

Arjen apuvälineet

Kodissa, työssä ja harrastuksissa on päivittäin tilanteita, joissa kaipaisi apuvälinettä asian tekemiseen. Pitäisi ylettyä vaikeaan nurkkaan, pitäisi korjata, pitäisi saada hiukan lisää voimaa, siivoaminen on vaikeaa, pitäisi saada jokin pysymään paikallaan, tai pitäisi olla ”kolmas käsi”.  Apuvälineiden tarve liittyy useimmiten ikääntymisen tuomiin vaivoihin tai tapaturmien aiheuttamiin rajoitteisiin.

Onko mahdollista luoda tapa, jolla arjen apuvälineitä voitaisiin saada ketterästi silloin kun niitä tarvitaan? Voisiko tästä muodostua uutta liiketoimintaa?

Inspiraatio: E-Nable

E-Nable on maailmanlaajuisesti toimiva vapaaehtoisten organisaatio, joka kehittää lapsille proteeseja hyödyntämällä edullisia 3D-tulostimia, avointa innovaatiota ja joukkoistusta. Vanhemmat ja lapset suunnittelevat yhdessä proteesin ilmaisten suunnittelutyökalujen avulla ja proteesit valmistetaan työpajoissa kokoamalla ne 3D-tulosteista, ruuveista ja naruista. Yhden proteesin hinnaksi muodostuu n. 10€. E-Nablen avulla kymmenet tuhannet lapset ovat saaneet toimintakyvyn, joka usein on puuttunut syntymästä lähtien. Enable on voimakas esimerkki siitä, että 3D-tulostuksen avulla voi kustannustehokkaasti luoda merkittäviä arjen apuvälineitä kännykkätelineestä käsiproteesiin.

enLähde: 3dprint.com

Keksijöiden kohtaamispaikalta ideoita

Apuvälinemessuilla on tarjolla lukemattomia välineitä, jotka on suunniteltu käyttäjille, joilla on fyysisiä rajoitteita tavallisten asioiden tekemiseen. Tapahtuma on todellinen ideoiden aarreaitta ja keksijöiden kohtaamispaikka. Messuilla tarjolla olevat ratkaisut ovat yleensä loppuun asti hiottuja kaupallisia tuotteita, joissa laatu näkyy myös hintalapussa. Apuvälinemessut ja vastaavat tapahtumat tarjoavat tuhansia esimerkkejä arjen ongelmista, joihin voidaan tuottaa ratkaisuja.

IMG_20171110_161836

Arjen digitaaliset varaosat

Digitaaliset varaosat ovat esineitä, jotka ovat olemassa ainoastaan digitaalisessa muodossa 3D-malleina siihen saakka, kunnes tarve esineen käytölle syntyy. Tyypillisesti digitaalisilla varaosilla viitataan teollisuuden tarpeisiin, kuten koneiden kriittisin osiin, jotka on nopeasti saatava korjattua niiden rikkouduttua.

Digitaalisten varaosien idea toimii mainiosti myös arjessa. Tämä voidaan järjestää esimerkiksi seuraavasti:

 1. Käyttäjällä syntyy tarve apuvälineelle tai varaosalle.
 2. Ratkaisu voi löytyä valmiina palvelusta, jossa käyttäjät jakavat tekemiään 3D-malleja, esimerkiksi Thingiverse:ssä.
 3. Ratkaisun idea voidaan myös tuottaa yhdessä ideanikkareiden kanssa, esimerkiksi keksijöiden Facebook -ryhmässä.
 4. Ratkaisu (3D malli) on suunniteltava. Sen voi tehdä
  • Itse hyödyntämällä ilmaisia yksinkertaisia suunnitteluohjelmistoa, kuten TinkerCAD tai SketchUp. Ohjelmistoja on kootusti esitelty täällä.
  • Ostamalla suunnitelma pienellä rahalla mikropalvelusta, esim. Fiverr
  • Hyödyntämällä kotimaisia 3D-tulostuksen suunnittelupalveluita, kuten vaasalainen Origo Engineering.
 5. Valmistus. Kun idea on kehittynyt suunnitelmaksi, se voidaan toteuttaa 3D-tulostamalla. Tähän riittää yleisesti koti ja harrastuskäyttöön tarkoitetut muovien 3D-tulostimet, jollaisilla mm. E-Nable valmistaa proteeseja.
  • Tulostimen voi hankkia itselle. Parhaimmillaan hyvin toimivan laitteen saa alle 500€:lla.
  • Tulostuksessa voi hyödyntää lähiseudun 3D-tulostimia ja osaajia. Näitä on jo monin paikoin kerhojen, koulujen, yritysten ja yksityishenkilöiden käytössä. Lähimmän tulostimen saat nopeasti selville kyselemällä aiheen Facebook-ryhmistä, tai hyödyntämällä 3D Hubs -palvelua.
  • Tulostuksen voi myös teettää kaupallisten palveluiden kautta. Näitä tarjoavat mm. suomalainen 3DStep ja amerikkalainen Shapeways.

autojuttu 3d ortoosi image007_b353aq

Esimerkkejä arjen digitaalisista varaosista: Käsituki ja apulaite renkaan asennukseen.

Palvelut

Arjen digitaalisten varaosien valmistus on täysin mahdollista. Kaikki tarvittavat elementit ovat jo olemassa. Yksittäisen toimijan näkökulmasta varaosan tai apuvälineen saaminen voi olla hiukan liian hidasta ja varaosan tuottamiseen liittyy liian monta vaihetta.

Onko mahdollista luoda palveluita, joilla arkipäivän apuvälineita voisi saada kustannustehokkaasti, nopeasti ja riittävän laadukkaasti? Millaisia nämä palvelut voisivat olla?

 1. Harrastustoimintaan pohjautuvat palvelut. Arjen apuvälineitä voidaan suunnitella ja valmistaa esimerkiksi kansalaisopiston kerhoissa, kirjastoissa, Fab Labeissa ja erilaisissa harrastajaryhmissä.
 2. Kaupalliset palvelut. Arjen apuväline -idean ympärille on mahdollista luoda uutta yritystoimintaa tai täydentää olemassaolevaa toimintaa. Olennaista on kyky tuottaa vetovoimainen palvelupolku, joka on helposti lähestyttävä myös silloin, kun apuvälineen tarve on hyvin pienikin. Tarvitaan siis kunnollista palvelumuotoilua ja oivallinen liiketoimintaidea.
 3. Yhteistoiminta – co-creation: Arjen apuvälineitä voidaan toteuttaa erilaisilla yhteistoimintatavoilla. Tällaisia voisivat olla esim. kunnan järjestämät apuvälinefoorumit, joissa apuvälineiden tarvitsijat, harrastajat ja ammattilaiset tuottavat yhdessä ratkaisuja apuvälineiden tarvitsijoille yhdessä tekemällä.

Tulevaisuuden apuvälineet

Tämän päivän apuvälineet ovat usein suoraviivaisia mekaanisia ratkaisuja. Entä kun mukaan otetaan digitaaliset tekniikat? Tällöin apuvälineisiin voidaan yhdistää erilaisia tunnistimia, kameroita, valoja, moottoreita ja myös luoda ohjelmistoja, joilla apuvälineen voi ohjelmoida tai etäohjata. Esimerkiksi yksinkertaisella moottorilla voidaan antaa käyttäjälle enemmän vääntövoimaa vaikkapa hillopurkin avaamiseen, tai parantaa näkökykyä kameran avulla pikkutarkkaan askartelutyöhön. Tulevaisuuden apuvälineihin liittyy suuria innovaatiomahdollisuuksia.

dragonflex

3D-tulostusta hyödyntämällä voidaan luoda uusia tapoja helpottamaan arkipäivän ongelmia. Millaisia apuvälineitä sinä tarvitsisit? Olisitko kiinnostunut kehittämään ajatusta ja esimerkiksi liiketoimintamahdollisuuksia eteenpäin?

Ota yhteys: pekka (a) ideascout.fi.

 

Tee itsellesi duuni 3D-tulostuksen avulla

3D-tulostusta hyödyntäen voit luoda itsellesi työpaikan ja tuloja ilman suurempia investointeja. Yleensä tähän riittää tietokone, perustiedot 3D-mallintamisesta ja innostus.

3D-tulostus on nopeasti kehittyvä alue, jossa uusia ansaintamahdollisuuksia syntyy päivittäin. Asiantuntijoiden, tekijöiden ja ongelmanratkaisijoiden kysyntää syntyy mm. kuluttajamarkkinoilla, yrityksissä ja harrastajapiireissä. Alalla on lupaavat tulevaisuudennäkymät.

Miten siis pääsee alkuun ja tienaamaan ensimmäiset eurot? Seuraavassa muutamia esimerkkejä mahdollisuuksista, joilla voit nopeasti lähteä liikkeelle.

 1. Suunnittelu ja mikroansainta. Netistä löytyy monipuolisesti digitaalisen toiminnan palvelualustoja, joiden avulla voit muuttaa osaamisen rahaksi. Tällainen on mm. Fiverr. Kyseessä on osaamisen markkinapaikka, jossa osaajat voivat mainostaa taitojaan ja palveluiden tarjoajat pystyvät helposti etsimään sopivia tekijöitä. Alusta tarjoaa työkalut, joiden avulla mm. töiden laskuttaminen onnistuu turvallisesti.  Tyypillisiä 3D-tulostukseen liittyviä töitä ovat 3D-tulostettavien 3D-mallien luominen ja muokkaaminen, sekä näihin liittyvät erikoistehtävät kuten topologian optimointi. Tyypillisen työn hinta on 5€ – 100€. Erilaisia osaamisen markkinapaikkoja on koottu mm. tänne

fiverrscreencopy

Kuvakaappaus fiverr.com:sta

2. 3D-mallien myynti. Mikäli olet jo suunnitellut omia 3D-tulostettavia töitä, voit myydä mallejasi erikoistuneissa 3D-tulostuksen markkinapaikoissa. Markkinapaikoissa on kaksi päätoimintamallia:

 1. 3D-mallien myynti määrittelemälläsi hinnalla (tai ilmaiseksi sopivin käyttöehdoin), tai
 2. 3D-tulosteiden myynti, perustuen suunnittelemiisi 3D-malleihin. Tuotteiden tulostus tapahtuu markkinapaikan tarjoamalla tulostusmenetelmällä ja materiaalilla. Tuote postitetaan suoraan asiakkaalle.

Näyttökuva 2018-6-17 kello 10.44.29

Kuvakaappaus Shapeways.com -sivustolta

4. Oman 3D-tulostimen muuttaminen hyötykäyttöön. Jos sinulla on 3D-tulostin ja hallitset sen käytön, voi liittyä esimerkiksi 3D Hubs verkostoon, jonka kautta asiakkaat löytävät sinut. 3D Hubsin tavoitteena on tarjota lähitulostuspalvelut kaikkialla maailmassa. Naapurisi voi olla seuraava asiakkaasi!

5. Tehdas pystyy sohvan kulmasta. Digitaaliset työkalut ja toiminta-alustat tarjoavat kokonaisen tuotekehitysketjun, jonka avulla on mahdollista toteuttaa kaikki tarvittavat vaiheet ideoinnista tuotantoon ja markkinointiin. Esimerkiksi:

 1. Ideointi: Uusien tuoteideoiden synnyttäminen ja rikastaminen joukkoistamalla. Mm. Viima. Viima on ideoinnin joukkoistusalusta ja maksuton 50 hengen joukkoistukseen asti.
 2. Suunnittelu: Kun tuotteen idea on olemassa, sen voi muuttaa asiantuntijan laatimaksi tekniseksi suunnitelmaksi esimerkiksi red clay -palvelussa.
 3. Rahoitus: Suurin rahoituksen tarve syntyy yleensä siinä vaiheessa kun tuotekonsepti on olemassa ja sen eteenpäin vienti alkaa vaatia konkreettisia varoja. Eräs vaihtoehto on joukkorahoitus, johon on olemassa useita kotimaisia ja ulkomaisia vaihtoehtoja. Mm. 3D-tulostettu viulu 3D Varius kokosi tarvittavan rahoituksen Kickstarter – palvelussa.
 4. Valmistus: Maailmalta löytyy lukuisia valmistuspalveluita, jotka voivat toteuttaa tuotteesi tarvitsemassasi mittakaavassa. Suomalainen 3DStep tarjoaa 3D-tulostusta hyödyntävät valmistupalvelut  yksittäisistä prototyypeistä sarjavalmistukseen.
 5. Markkinointi: Tuotteiden ja palveluiden jakeluun on suuri määrä palveluita, joiden avulla toteutat sekä digitaaliset että fyysiset markkinointikampanjat haluamasi kokoisella budjetilla. Näitä on koottuna mm. tässä artikkelissa. Pienen budjetin täsmämarkkinointi onnistuu ketterästi mm. Googlen ja Facebookin palveluissa.
 6. Verkkokauppa: Oman nettikaupan perustaminen on suhteellisen vaivatonta. Tätä vaihtoehtoa kannattaa harkita silloin, jos haluat täyden kontrollin palveluiden ja tuotteiden myyntiin, sekä asiakaspalautteen keräämiseen. Verkkokauppa-alustoja on myös tarjolla lukuisia.
 7. Jakelu: Tuote on lopuksi saatava luotettavasti asiakkaalle. Maailmanlaajuiseen jakeluun erikoistuneita yrityksiä on myös runsaasti, kuten DHL ja UPS. Mikäli keskityt paikallisiin markkinoihin ja lähituotantoon, kannattaa käyttää paikallisia tapoja ja toimintoja, kuten pyöräkuriirit ja yhteistyö vaikkapa pizzajakelun kanssa. Jakeluun liittyviä niksejä ja ongelmakohtia on kuvattu tässä.

Verotus! Yllä kuvatut mahdollisuudet liittyvät usein toimintoihin ja tuloihin, jotka eivät suoraan näy verottajalle. Toiminnan luotettavuuden ja jatkuvuuden suhteen kannattaa kuitenkin toimia reilusti ja avoimesti myös verottajan suuntaan, eli saadut tulot on syytä ilmoittaa. Tähän liittyviä kokemuksia ja ohjeita on tarjolla mm. tässä blogissa.

Polku kohti 3D-tulostuksen asiantuntijuutta alkaa kokeiluista! Maailmalla on suuri pula osaajista ja globaalisti työttömyysprosentti on puhdas nolla. Kuinka sinun tarinasi alkaa?

Lukemista: Suosittelen tutustumaan Chris Andersonin inspiroivaan teokseen Makers: The New Industrial Revolution, jossa kuvataan laajemmin kuinka uudenlainen tuotteiden tekeminen on hahmottumassa ja millaisia mahdollisuuksia on tarjolla.


3DStepin Start-up -iltapäivä 22.8 2018 Ylöjärvellä

3DStepin start-up -iltapäivässä 22.8. tutustutaan start-up -yritysten kokemuksiin 3D-tulostuksen parissa ja pureudutaan alan tarjoamiin uusiin ansaintamahdollisuuksiin. Tule kertomaan myös oma tarinasi!

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://www.3dstep.fi/tapahtuma/startup/

Haluatko tapahtuman yhteistyökumppaniksi? Ota yhteyttä: pekka.ketola @ 3dstep.fi

Tervetuloa!

autojuttu 3d ortoosi 3dstep7

3D-tulostus ja uudet pelimerkit

Pekka Ketola, 13.3.2018

3D-tulostuksen sovellusalueiden ja liiketoiminnan löytäminen ja löytyminen riippuvat nykyisten toimialueiden laidoilla toimivista yllättäjistä – uusien näkökulmien tuottajista.

3D-tulostuksen teknologia on ollut nousujohteisella polulla 1980-luvulta asti. Sen merkittävin kehitys, erityisesti viime vuosina, on tapahtunut samanaikaisesti sekä edelläkävijöitä edustavien kotitulostajien toiminnassa, että teollisuuden sovelluksissa. Molemmilla rintamilla kysytään kuumeisesti: mihin ongelmaan 3D-tulostus tarjoaa parhaat ratkaisut?

3D-tulostus on teknologia-alusta, jonka hyödyntämiseen ei ole vielä vahvoja loppukäyttäjätarpeita. Tilanne on samankaltainen kuin Internetin syntyaikoina 1990-luvulla. Silloin vaikutti, että Internet soveltuu parhaiten akateemisen maailman tiedonvälitykseen, mutta sillä ei tule olemaan varsinaisia kaupallisia sovelluksia, varsinkaan koska monet toiminnot ovat käyttäjille ilmaisia. Leijonan Luolasta Internet ei ehkä olisi löytänyt sijoittajia, koska näkymät eivät olleet kummoiset ja riskit olivat suuret.  Mitä sitten tapahtuikaan? Internet kehittyi nopeasti infrastruktuuriemme välttämättömyydeksi ja talouden moottoriksi, jota ilman emme enää selviäisi.

Mitä Internetin historiasta voidaan oppia 3D-tulostuksen ymmärtämiseksi? Esimerkiksi, meiltä puuttuu toistaiseksi yhteinen ruohonjuuritason käsitys 3D-tulostuksen mahdollisuuksista: Miten se konkreettisesti luo kaupallista toimintaa, millaista osaamista hyödyntämiseen tarvitaan, miten käyttäjät voivat hyödyntää teknologiaa ja miten toiminnan pitäisi organisoitua.

3D-tulostuksen moottoreina ovat erityisesti korkeakoulut, joissa 3D-tulostuksen ajatukset ja osaaminen kehittyvät ja viriävät eri muodoissaan. Kun kypsyystaso on riittävä, alkaa kaupallistamisen kultaryntäys, jolloin sijoittajat tekevät kaikkensa ottaakseen uudesta teknologiasta ja siihen patoutuneista odotuksista kaiken hyödyn. Olemme lähestymässä tuota pistettä.

Mikä Internetin kehityksessä oli ainutlaatuista? Se ei kehittynyt kenenkään yksittäisen toimijan ideoista tai liiketoimintainnovaatiosta. Internetin menestyksen laukaisivat toiminnan laidoilla olevat innovaattorit, ns. outlierit: siis loppukäyttäjät ja odottamattomat toimijat, jotka loivat omia kummallisia ratkaisujaan Internetin hyödyntämiseksi. Kokonaisvaikutus syntyi, kun näitä toimijoita oli riittävän monta ja riittävän erilaisia, ja koska Internetin maailma oli avoin kaikille. Hyödyntäjiä löytyi niin kaupallisista kuin ei-kaupallisista piireistä. Kukaan yksittäinen toimija ei ollut Internetin omistaja.

Internetin kehitystä edistivät merkittävästi politiikat, erityisesti USA:ssa. Näillä estettiin yhtäältä monopolien syntyminen (FCC) ja toisaalta luotiin yhteisiä standardeja (IETF, W3C). Erityisesti IETF ja W3C kuuntelivat aktiivisesti loppukäyttäjiä ja loivat edellytyksiä Internet -teknologioiden tarpeisiin vastaaville standardeille, sekä inkrementaaliselle ja radikaalillekin kehitykselle. Tänä päivänä vastaavaa toimintaa tapahtuu useissa avoimissa (open source) kehityshankkeissa, sekä standardointiorganisaatioissa (mm. ASTM).

Internet kehittyi standardien ansiosta kaupallisten palveluiden ja arvoketjujen alustaksi, joka mahdollisti palveluiden ja tuotteiden ostamisen ja myymisen. Tärkeää oli, että kaupallisesta toiminnasta tuli demokraattista: kuka tahansa pystyi hyödyntämään tarjolla olevaa teknologiaa ja luomaan uutta liiketoimintaa. Ei siis pelkästään olemassa olevat vahvat brändit.

Ketkä hyötyivät kehityksestä eniten? Laidoilla olevat toimijat ja outlierit, jotka saivat työkalun unelmiensa toteuttamiseen. Siis yksityishenkilöt, keksijät, pienyritykset, start-upit ja yritykset, joiden toiminnan suuryritykset ja monopolit olivat käytännössä aiemmin estäneet. Dominoivien puhenlinoperaattoreiden rinnalle syntyi satoja Internet -palveluntarjoajia. Syntyi muitakin uutta kommunikaatioteknologiaa hyödyntäviä alustaratkaisuja, kuten Netscape ja Google.

1990-luvun loppupuoli näytti, kuinka hyvään arkkitehtuuriin ja systemaattiseen suunnittelutoimintaan pohjautunut niche-ilmiö kasvoi massojen de-facto -toiminnaksi. Internet itsessään ei ollut rahasampo ja sijoituskohde – joskin verkkoteknologioiden tarjoajat menestyivät. Isoin business ja muutos syntyi Internetin mahdollistamista uusista ilmiöistä ja palveluista. Voittajia eivät olleet perinteiset kommunikaatioalan suuryritykset, vaan täysin uudenlaiset toimijat.

Uudet toimijat loivat onnistuneita esimerkkejä ja prototyyppejä ansaintamahdollisuuksista, kuten edelläkävijänä Intranet-sivustoihin erikoistunut vaasalainen VisualWeb. Suurempien toimijoiden ja investorien, kuten IBM ja Microsoft, oli pakko kiinnostua ja reagoida. Reaktio oli nopea ja voimakas. Käynnistyi luova tuho, joka synnytti nykyisen tietoyhteiskunnan. Lähes kaikki yllättyivät uuden horisontin avaamista loppumattomista mahdollisuuksista. Internetin kehityksessä merkittävänä askeleena oli langattoman tekniikan nousu WiFin ja puhelinverkkojen datapalveluiden muodossa. Tämän taustalla oli luova yhteispeli, jossa olivat mukana infrastruktuurikehittäjät (top-down) ja loppukäyttäjien palveluita tuottavat yritykset (bottom-up).

Mikä oli laidoilla olevien toimijoiden rooli Internetin kehityksessä? Kaikki etsivät uusia arvontuottomahdollisuuksia, joiden kokeilun ja prototypoinnin Internet mahdollisti. Kokeilujen erilaisuus, mielipiteiden ristiriidat ja ideoiden yhteentörmäykset loivat tilanteen, jossa vääjäämättä syntyi uusi toiminnan avaruus. Kansainvälisenä yhteisönä opittiin kollektiivisesti, Internetin hengessä, kuinka teknologia hyödyttää eri toimialueita.

Mikäli Internetin kehitys olisi ollut yhden tai muutaman toimijan käsissä, informaatioyhteiskunta ei olisi syntynyt samalla voimalla, nopeudella ja monipuolisuudella. Vastaavasti, jos Internet olisi ollut vain suljetun sisäpiirin kehityshanke, niin kehitys ja innovaatiotoiminta ei olisi skaalautunut.

Mitkä ovat johtopäätökset 3D-tulostuksen tulevaisuuden suhteen?

Teollisen 3D-tulostuksen kaupallisesti menestyneitä sovelluksia on vasta kourallinen. Erinomaisia showcaseja löytyy sen sijaan runsaasti mm. auto- ja lentokoneteollisuudesta. Teollisuuden osalta puhutaan enemmänkin muutamasta hyötyjä tuottavasta perusperiaatteesta ja ideaalista, kuten painon pienentämisestä ja rakenteiden optimoinnista. Suuren mittakaavan ja laajan soveltamisen hyötyjä 3D-tulostus ei tuota ihan vielä.

3D-tulostuksen täysi hyöty ja vallankumous realisoituvat vasta, kun ekosysteemin laidoilla olevat toimijat pääsevät riittävän monipuolisesti, suurella rintamalla ja toisiaan kirittäen kokeilemaan ja luomaan uuden toiminnan prototyyppejä. Prototyypit ovat uusien tuotteiden lisäksi uusia palveluketjuja, uusia ammatteja, ja uusia tapoja vastata tunnettuihin ja piileviin tarpeisiin. On kyettävä kokeilemaan myös niitä järjettömiä ideoita. Kuka olisi 1990-luvulla uskonut Instagrammiin, Snapchattiin, tai Facebookiin?

3D-tulostuksen maailmanvalloitus on hyvissä lähtökohdissa. Teknologialla useita vahvoja kehittäjiä kaikilla mantereilla. Sen ympärille on jo syntynyt miljardiluokan kaupallista toimintaa, korkeakoulut luovat osaajia ja toiminta on luonteeltaan digitaalista – siis globaalia ja skaalautuvaa.

Mitä sitten puuttuu?

1.    Ideoita. Erityisesti ekosysteemin reunoilla olevien toimijoiden on aktivoiduttava ja keksittävä uudet sovellukset, liiketoimintamallit, disruptiot ja toiminnan prototyypit. Osa näistä voi nousta perinteisestä valmistavasta teollisuudesta, mutta kuten Internet osoitti, vähintäänkin 80% uudesta liiketoiminnasta tulee syntymään aivan uusista käytännöistä.

2.    Investointeja ja rahoituksen innovaatioita. 3D-tulostus koetaan edelleen suuren riskin huonosti ennakoitavana toimintana. Vain rohkeimmat edelläkävijät ovat liikkeellä. Teknologian jalkautuminen erityisesti Suomessa on kiusallisen hidasta verrattuna mm. Saksaan, Belgiaan ja Espanjaan, vaikka loistavaa kehitystä tapahtuukin mm. Pirkanmaalla.

Ideoiden ja prototyyppien kehittyessä 3D-tulostuksen tarjoamat mahdollisuudet kypsyvät kuitenkin nyt nopeasti. Edessä on kultaryntäys, jossa pian jaetaan uudet pelimerkit. Miten sinä olet pelissä mukana?

Suomen 3D-tulostuksen strategia

Mikä on Suomen 3D-tulostuksen (additive manufacturing) strategia? Tarvitaanko sellaista?

Poikkeuksetta kaikissa kansallisissa ja kansainvälisissä tulevaisuutta ennakoivisssa selvityksissä 3D-tulostus on nostettu yhdeksi tulevaisuutta, teollisuutta ja työpaikkoja merkittävästi muuttavista teknologioista. Aihe on vahvasti mukana myös Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan selvityksessä Suomen sata uutta mahdollisuutta – Radikaalit teknologiset ratkaisut. On mielekästä kysyä: kuin Suomen pitäisi tähän mahdollisuuteen suhtautua?

3D-tulostus on noussut strategiseksi aiheeksi useilla tasoilla. CECIMO (European Association of the Machine Tool Industries) on julkaissut eurooppalaisen lisäävän valmistuksen stategian. Iso-Britannia on laatinut kansallisen tason strategian, samoin Dubai. Ruotsissa Swerea (Swedish Arena for Additive Manufacturing of Metals) rakentaa kansallista 3D-tulostuksen yhteistoimintaa. Aktiiviset maat ja kaupungit, kuten Singapore, perustavat voimakkaita 3D-tulostuksen keskittymiä. Standardoinnin (ISO) kautta teknologialle luodaan yhteisiä globaaleja käytäntöjä ja pelisääntöjä.

Iso-Britannian 3D-tulostuksen strategia tähtää huomattavan markkinaosuuden varmistamiseen alan nopeasti kasvavassa liiketoiminnassa, uusien työpaikkojen luomiseen, sekä tuotannon uudistamiseen. Haasteet ovat samankaltaisia kuin Suomessa: useimmat PK-yritykset eivät tunne 3D-tulostuksen perusasioita eikä sen tuomia liiketoimintamahdollisuuksia.

Suomessa 3D-tulostuksen toiminta on kansainvälisiin toimijoihin verrattuna edelleen vaatimatonta, vaikka paljon hyviä asioita on jo liikkeellä. Suomessa on n. kaksikymmentä kaupallista 3D-tulostuksen yritystä, monissa organisaatioissa teknologia on osa päivittäistä toimintaa ja edelläkävijäyritykset hyödyntävät jo 3D-tulostusta sarjavalmistuksessa. Korkeakouluissa, ammattiopistoissa ja kouluissa on käynnissä suuri määrä hankkeita, projekteja ja koulutusratkaisuja. Maakuntatasolla, kuten Pirkanmaalla, aiheeseen investoidaan. Alan huippututkimusta tehdään tutkimusorganisaatioissa ja yliopistoissa. TEKES myöntää rahoitusta 3D-tulostusta edistäviin ja hyödyntäviin projekteihin. Muutamia mainitakseni.

3D-tulostuksen kanssa ollaan siis liikkeellä ja osaamista on syntynyt, mutta tässä vaiheessa toiminta on varsin sirpaloitunutta, siiloutunutta ja haparoivaa, eikä osaamisen ja kokemusten kehittyminen kykene tuottamaan merkittävää synergiaa. Kireässä taloustilanteessa paljon rahaa hukataan päällekkäiseen ja liian vaatimattomaan tekemiseen. Hyvää ei saa halvalla.

Ehdotus

Aika on kypsä Suomen 3D-tulostuksen vision ja strategian luomiselle. Strategia yhdistää liiketoiminnan, koulutuksen ja tutkimuksen, ja luo perustan 3D-tulostuksen kansainvälisen kilpailukyvyn syntymiselle ja systemaattiselle kehittämiselle. Onnistunut strategia aktivoi myös julkiset ja yksityiset investoinnit alan kehitykseen.

Suomen3Dstrategia

Suomen 3D-tulostuksen strategia on Suomen näköinen. Se voi lainata hyväksi havaittuja elementtejä muilta ja on välttämätöntä kytkeytyä kansainvälisiin toimintoihin. Pienenä maana vahvuutemme löytyvät erityisesti korkeasta osaamistasosta eri teknologia-alueilla, monialaisesta yhdesssä tekemisestä ja tekemisen meiningistä, sekä toimijoiden keskinäisestä luottamuksesta. Strategia voi olla perinteinen, joka kehittää olemassaolevia toimintoja. Tai voimme luoda myös sinisen meren strategian, jossa pelisäännöt luodaan puhtaalta pöydältä. Näitä pitää tuumia yhdessä.

Luodaan Suomen yhteinen 3D-tulostuksen visio, strategia ja aletaan tekemään. Oletko mukana?

Pekka Ketola 22.10.2017 / pekka.ketola@3dstep.fi

Ps. Pirkanmaan 3D-tulostuksen toimijat kokoontuvat 12.12. 2017 klo 12. Tampereella. Tällöin pohditaan strategisia kysymyksiä maakuntatasolla. Lisätietoa LinkedIn -ryhmässä 3D Pirkanmaa.

Tuote on alusta

Alustat (platforms) ovat välttämättömiä digitalisaation työkaluja, koska ne mahdollistavat resurssitehokkaasti kehittäjien kohtaamiset, sekä erilaisten palveluiden ja tuotteiden kehittämisen ja tarjoamisen. Useiden alustojen laajamittainen ja systemaattinen käyttö muodostaa alustatalouden.

Mikä alusta on? Alustan määrittely ei ole aina selkeää ja puhujasta riippuen alusta voi tarkoittaa monenlaista asiaa. Esimerkiksi, kaupunki voidaan kuvata innovaatioalustana, puhelimen käyttöjärjestelmä on ohjelmistoalusta ja kampus on oppimisalusta. Voiko tuote olla alusta?

Kautta aikojen ihmiset ovat muokanneet käyttämiään esineitä ja työkaluja vastaamaan paremmin omia tarpeitaan. Esineet ovat kehittyneet käyttäjien käsissä, ne ovat saaneet uusia ominaisuuksia, tai niitä on tietoisesti väärinkäytetty, kuten vaikkapa ruuvimeisseliä maalipurkin avaamiseen. Nämä ovat johtaneet lukemattomiin keksintöihin ja aivan uusiin tuotteisiin.

3D-tulostus on vienyt käyttäjien tuottamat tuoteinnovaatiot uusiin ulottuvuuksiin. 3D-tulostus perustuu 3D –malleihin, jotka ovat tyypillisesti STL-muodossa. Malli luodaan 3D-suunnitteluohjelmalla (CAD), käänteismallintamalla (3D-skannaamalla), tai muokkaamalla olemassa olevaa 3D-mallia.

Erityisesti 3D-tulostuksen kuluttajasovelluksissa elää vahvana jakamisen, kopioinnin ja jatkokehittämisen kulttuuri. Mallikirjastoissa, kuten Thingiverse.com, 3D-mallit ovat kaikkien saatavilla ja mallien kehittäjät kannustavat muita oman mallinsa parantamiseen. Näissä kirjastoissa on originaaleja julkaisijan tekemiä malleja, sekä esimerkiksi kaupallisten tuotteiden pohjalta tehtyjä näköismalleja, luvan kanssa tai ilman. Esimerkiksi vuoden 2017 ilmiö fidget spinner sai aikaan maailmanlaajuisen 3D-tulostettavien mallien kehittämisbuumin.

Fidget spinner. Lähde: https://www.thingiverse.com/thing:1936720

Alkuperäisen tuotteen suunnittelija voi yrittää estää mallin käyttämisen, esimerkiksi vedoten tekijänoikeuksiin tai brändin suojeluun. Näin tapahtui aluksi mm. Game of Thrones -elokuvasta tehtyjen 3D-mallien suhteen. Toinen vaihtoehto on suosia ja mahdollistaa tuotteen pohjalta tapahtuvat parannukset, variaatiot ja korjaukset, ja edelleen hyödyntää kehittäjien ideat omaan tuotekehitykseen. Esimerkiksi MyLittlePony, GoPro ja puhelinten lisälaitteiden valmistajat toimivat aktiivisesti ja keräävät tehokkaasti tietoa tuleviin tuoteisiin ja palveluihin

GoPro -kamerateline. Lähde: https://www.thingiverse.com/thing:939266

Kun tuotteen pohjalta tapahtuva avoin innovaatio ja käyttäjien omatoiminen kehitys, tai ”automaattinen co-creation” (ref. professori Thierry Rayna) sallitaan, tuotteesta muodostuu innovaatioalusta. Kuluttajatuotteissa tuotteiden automaattinen co-creation luo tietoa käyttäjien arvostamista ominaisuuksista ja se toimii myös sosiaalisen toiminnan alustana. Esimerkiksi fidget spinnerin myötä syntyi itsestään kansainvälisiä kehittäjäyhteisöjä, mallikirjastoja ja uutta liiketoimintaa. Teollisissa tuotteissa tilanne on samankaltainen. Jos avoin innovaatio sallitaaan, tuote muuttuu tuotekehitysalustaksi, joka sallii ammattimaisten kehittäjien laajamittaisen hyödyntämisen ja uusien tuotteiden nopeamman kehityksen. Mm. amerikkalainen Local Motors hyödyntää tätä uusien autojen kehityksessä.

Digitaalisessa 3D-tulostuksen maailmassa käyttäjien omatoimista tuotekehitystä, -kopiointia ja -parannusta on käytännössä mahdotonta estää. On siis löydettävä keinoja ilmiön hyödyntämiseksi.

Teollisen 3D-tulostuksen edistyessä on syytä kysyä, millaista uutta liiketoimintaa voidaan synnyttää luomalla avoimen innovaation tuote-alustoja, jotka perustuvat avoimeen kehitykseen, tuotemuutosten omatoimiseen tekemiseen, lisälaitteiden kehittämiseen ja hyvien ideoiden palkitsemiseen? Saadaanko tuote-alustojen avulla mobilisoitua suurempi kehittäjäyhteisö ja tehokkaampi tapa kerätä tietoa asiakastarpeista?

Haastan suomalaiset yritykset kokeilemaan avointa innovaatiota ja automaattisen co-creationin hyödyntämistä 3D-tulostettavien ja miksei muidenkin tuotteiden kehityksessä.

Pekka Ketola, 18.10.17

Tampereen Visio: The Co-creative Manufacturing City

Vaikka nykymenossa on vaikea pysyä mukana ja digitaalisuus tuottaa monenlaisia harhoja, yritän silti antaa mahdollisimman totuudenmukaisen kuvan kotikaupunkini teollisuusmaisemasta sellaisena kuin se tänään, elokuun 17. päivänä vuonna 2042, avautuu Pyynikin näkötornin juurelta itään, länteen, pohjoiseen ja etelään. Sekä tietysti kaupungin digiulottuvuuteen.

Sain eilen kutsun Tarastenjärven materiaalikylään. Siellä avataan ensi viikolla kolmas jalostuslinja, joka valmistaa jätteestä jalometallipulveria elektroniikan 3D-tulostukseen. Kaksi aikaisempaa laitosta toimivat jo täydellä teholla. Muovijätteestä jalostetaan ykköslinjassa monipuolisesti erilaisia materiaaleja mm. kivijalkapuotien 3D-tulostustuotteisiin. Kakkoslaitoksessa metalliromu päätyy metallitulostuskortteleiden loputtomiin tarpeisiin.

Vielä muutama vuosi sitten metallipulvereita valmistettiin vain harvoissa jalostuslaitoksissa, mutta tekniikan kehittyessä edulliseksi laitokset levisivät kaikkialle. Neljäs jalostuslinja on jo valmisteilla. Sen on tarkoitus muuntaa biojäte biotalojen tulostusmateriaaliksi.

Menen avajaisiin vesiratikalla T4, joka rakennettiin palvelemaan materiaalikylän kehittyvää liikennetarvetta. T4 on lempireittini, koska se oikaisee Teiskon suuntaan kätevästi Siilinkarin kautta Näsijärven pinnassa ja maisemat ovat edelleen upeat.

Tampereen yliopisto on rakentanut materiaalikylän yhteyteen Euroopan edistyneimmän urbaanin kaivostoiminnan kehitysyksikön, joka palvelee nopeasti muuntuvaa materiaalikehitystä. Yksikköä johtaa materiaalipsykologian professori Karo Viikki, jonka erityisalana on luovuus kiertotaloudessa.

Kaupungit nähdään tulevaisuuden kaivoksina, joista voidaan kerätä kaikenlaisia materiaaleja kierrätykseen. Ilmiötä kutsutaan nimellä urban mining, ja sillä tarkoitetaan metallien talteenottoa esimerkiksi jätteistä, rakennuksista ja infrastruktuurista. Urban mining on yksi megatrendeistä.

Tampereen on kokenut viime vuosina nopean muutoksen. Ilmastopakolaisuuden johdosta Espanjasta, Portugalista ja Välimeren eteläpuolelta saapui Pirkanmaalle SPR:n jo vuonna 2018 tekemän ennusteen mukaisesti nopeassa tahdissa lähes puoli miljoonaa uutta asukasta, tuoden mukanaan käsittämättömän määrän huippuosaajia. Tampereen väkiluku lähestyy nyt miljoonan haamurajaa. Suomalaisten osuus väestösä on lähes 40%, siis paljon suurempi kuin Turussa.

Science-tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että jos ilmaston lämpeneminen etenee kahteen asteeseen, suuri osa eteläistä Espanjaa, samoin kuin muut alueet Välimeren ympäristössä muuttuvat autiomaaksi. Kansainvälinen Punainen Risti arvioi, että vuonna 2050 ilmastopakolaisia voi olla 250 miljoonaa. 

Myös Tampereen valmistava teollisuus on uusiutunut täydellisesti. Riiassa vuona 2030 laaditun kansainvälisen resurssisopimuksen mukaisesti valmistava teollisuus saa nykyään valmistaa tuotteita ainoastaan kysynnän mukaan ja kaikki yli 10 kappaleen varastot ovat jyrkästi kiellettyjä kaikilla toimialueilla, paitsi elintarviketeollisuudessa. Sopimus oli helppo saada aikaan, koska raaka-aineet olivat kaikkialta loppumassa ja hinnat nousseet pilviin.  Sopimuksen jälkeen tilanne on helpottunut ja hinnat ovat kääntyneet jälleen laskuun. Eihän varastojen ylläpidossa ylipäätänsäkään olisi enää mitään järkeä.

Maailman ylikulutuspäivä on laskennallisesti se päivä, jona ihmisten ekologinen jalanjälki ylittää maapallon biokapasiteetin. Suomalaiset kuluttavat oman osansa maailman luonnonvaroista noin nelisen kuukautta maailman keskiarvoa aiemmin. Vuonna 2017 suomalaisten ylikulutuspäivä oli 3. huhtikuuta. 

Vuoden 2030 jälkeen seurasi kaksi vaikeaa vuotta, koska yritysten oli luotava uudet toimintamallit materiaalitehokkuuden saavuttamiseksi. Sen jälkeen yritysten tuottavuus nousi radikaalisti, kun raaka-ainevarastot ja varaosavarastot eivät enää rasittaneet yritysten toimintaa. Myös suuri määrä varastoina käytettyjä kiinteistöjä vapautui uuden teollisuuden käyttöön.

Ylikansalliset materiaaliyritykset eivät onneksi onnistuneet valtaamaan markkinoita, koska materiaalituotanto ja materiaalin jalostaminen tuotteiksi oli muuntunut suurelta osin lähituotannoksi materiaalikylien ansiosta.

Lähituotannon kehittyminen sai lisävauhtia, kun rahoittajat lähtivät liikkeelle. Vielä muutama vuosi sitten yksityishenkilöiden pankkitileillä nukkui enemmän rahaa kuin koskaan aiemmin Suomen historiassa, mutta uusi toimintamalli tarjosi houkuttelevia sijoituskohteita. Pankit loivat uusia ketterän teollisuuden rahoituspalveluita ja lähituotannon rahastoja. Tampereella perustettiin muuten Euroopan ensimmäinen erikoistunut 3D Pankki, joka täyttää ensi vuonna 15 vuotta.

Teollisuuden suurin muutos ja disruptio tapahtui jo kaksikymmentä vuotta sitten, kun 3D-tulostuksen tekniikat tekivät odotetun laajamittaisen läpimurron. Valmistusnopeudet nousivat tuhatkertaisiksi, materiaalien saatavuuteen liittyvät ongelmat ratkaistiin materiaalikylissä ja menetelmän yleinen kustannustaso alitti kipukynnyksen. Ohjelmistojen ja laitteiden avoimuuteen perustuva kehityskulttuuri varmisti, että laite- ja prosessi-innovaatiot levisivät salamannopeasti kaikkialle.

Investointien myötä Tampereelle syntyi ripeästi useita erikoistuneita tulostuskortteleita. Nyt niitä on jo lähes kolmekymmentä. Tulostuskortteleiden verkosto palvelee lähes kaikkia teollisuuslaitoksia, kauppoja, yrityksiä ja kaupunkilaisia. Vain harva yritys investoi enää omiin koneisiin ja laitteisiin.

Ensimmäisenä Sokoksen kortteli muuttui nopeaksi kuluttajatuotekeitaaksi, jossa tuotetaan mitä kummallisimmilla tulostustekniikoilla arjen käyttöesineitä.  Sen jälkeen Ylöjärven liepeille syntyi tunnelmallinen Titaanikaupunki, joka on kuuluisa titaanista tulostetusta puumaisesta portista. Osa Tampereen tulostuskortteleista on koottu muodikkaista tulostuskonteista ja -moduleista. Muokattavat 3D-kerrostalomodulit ovat muutoinkin muodissa, kuten Tesoman design-korttelissa jokainen voi itse todeta.

Viime keväänä Vuoreksen ekokylään nousi puutalojen tulostuksen Biotalolaakso, joka tuottaa ketterästi uusia asuntomoduleja biomateriaalista kasvavan kaupungin tarpeisiin. Toistaiseksi materiaali on tuotu junalla Lahden biokomposiittijalostamolta, mutta kohta se saadaan Tarastenjärveltä, ylpeästi oman kaupungin jätteistä!

Työn tekeminen on muuttunut kovasti. Lapsenlapseni Juanita kouluttautui Nambian verkkoyliopistossa 3D-tulostuksen Tuottajaksi. Malli kopioitiin muinoin musiikkiteollisuudesta, koska se vastasi parhaiten teollisuuden tarpeita. Juanitan työhön kuuluu nopeiden 3D-tuotekehitysprojektien tuottaminen kaikenlaisille asiakkaille, kuten pankeille, autoteollisuuden mikrotehtaille ja kenkästudioille. Eihän kukaan enää halua riskiä ja vaivaa raskaan organisaation rakentamisesta, kun varsinaisen työn voi yhtä hyvin tehdä siihen erikoistunut tuottaja, joka tuntee kaikki tuotannon verkostot ja uusimmat jujut.

Työn muuttuminen on yksi suurimmista megatrendeistä. Työpaikat, asiantuntijuus ja työsuhteet muuttuvat. Tiedämme tulevaisuuden työpaikoista yhtä paljon kuin 1800-luvun suomalainen pystyi arvaamaan meidän arkipäiväämme.

Vierailin viime viikolla Vehmaisten tulostuskorttelissa, joka keskittyy työkalujen tulostukseen. Toiminta on täällä samankaltaista kuin muissakin kortteleissa. Uusi työkalu valmistuu tulostimesta keskimäärin 60 sekunnissa tilauksen saapumisesta. Robotti tekee työkalulle tarvittavat jälkikäsittelyt ja laadunvarmistuksen, jonka jälkeen se toimitetaan asiakkaalle sopivimmalla tavalla, tyypillisesti nelikopterilla tai sähköjäniksellä. Asiakas saa uuden työkalun n. 20 minuutin kuluttua tilauksesta. Vehmaisten tulostuskorttelissa on n. 90 tulostinta ja työtehtäviä se tarjoaa n. 5000:lle toimijalle, kun mukaan lasketaan mikromaksuja saavat freelancerit.

Oppivat koneet ja tekoälyjärjestelmät hoitavat lähes kaikki rutiinit. Teollisuudessa keskitytäänkin lähinnä uusien ideoiden tuotantoon ja liiketoimintamallien virittämiseen. Miljoonan asukkaan Tampere on uskomaton ideoiden ja osaamisen aarreaitta. Teollisuuden muutosprosesseista tärkein on tällä hetkellä tuotekehityksen joukkoistuminen. Joka hetki kaupungissa on hereillä ja vapaana kymmeniätuhansia freelance-tuotekehittäjiä ja tuottajia, jotka pystyvät salamannopeasti luomaan uusia tuoteideoita ja muuttamaan ideat suunnittelupiirrustuksiksi. Työt palkitaan välittömästi mikropalkkioilla, joista nykyään muodostuu ansainta lähes kaikilla aloilla.

Nopeudesta on myös haittaa, sillä tieto liikkuu vaivattomasti myös kilpailijoille. Kilpailuedun (KE) menettäminen on yksi suurimmista riskeistä ja sen estämiseksi on syntynyt kokonainen uusi toimiala. On syntynyt mm. KE-vakuutuslaitoksia ja KE:n-palautuspalveluita. Tärkeimmäksi suojamekanismiksi on kuitenkin noussut ihmisten arvostaminen ja arvoketjuluottamuksen rakentaminen, joka luo vahvan ihmismuurin ja suojaa parhaiten myös digitaalisilta hyökkäyksiltä.

Työttömiä ei käytännössä enää ole, koska jokaiselle halukkaalle löytyy mielekästä työtä. Työttömyysprosentin laskennasta luovuttiin viime vuonna, koska se todettiin turhaksi rutiiniksi. Tampere palkittiin jälleen kerran maailman parhaana työpaikkana – nyt jo viidennen kerran.

Miten kuvailisin Pyynikin maisemaa, jossa munkintuoksu on edelleen yhtä ihana kuin lapsuudessani? Takana on pitkä kehityskaari ja suuri hyppäys teollisuuskaupungista innovaatiometropoliksi, lähes renesanssiajan kaupunkivaltioksi.

Pormestareiden johdonmukainen yli 40 vuotta jatkunut osallistavaa kehitystä luonut kaupunkistrategia kantaa hedelmää. Tampere on luonut resilienssin muutosten suojaksi ja kyennyt hyödyntämään kaupunkiin saapuneet eri alojen osaajat, monikulttuurisuuden, sekä heidän kansainväliset ja digitaaliset verkostonsa.

Tampereen teollisuus otti ensimmäisenä 3D-tulostuksen suuressa mittakaavassa tosissaan ja loi kansainvälisen ykkösaseman alan veturina. Teollisuutta yhdistävä visio tuotannon muuttumisesta mahdollisti laajan ja perusteellisen uudistumisen. Poikkeuksellinen uudistumiskyky onkin kaupungin arvostetuin ominaisuus, joka näkyy mm. huippusijoituksena Rockefeller Foundation:in 100 Resilient Cities listoilla.

Pekka Ketola & Ideascout -tiimi, 17.8.2042

3D printing and the customer insights. Case: Car Industry & spare parts

3D printing has opened wonderful opportunities for collaboration between customer and the company. This dialogue is useful and creates value for all. It is no wonder that companies like Local Motors, Volkswagen and Shapeways take community management and co-development with 3D printing seriously.

Car industry has found maybe the largest number of 3D printing applications. It has also managed to connect users, engineers and the industry in innovative ways. However, there are still untapped possibilities. I will discuss some examples of the new value generation and open horizons for industrial collaboration for better customer engagement.

1. Connect company with user insights

3D printing aggregators, such as Thingiverse, provide rich world for exploring do-it-yourself 3D-printables. People are solving their concrete needs with all kinds of tools and parts, such as GoPro camera holders, and sharing the results for others to use. Often the DIY part has features that are far better than the original from the manufacturer.

Manufacturing companies are following these online forums in order to get insights on the next products, understand needs that are related to the uses of their products, and also to identify talented designers and innovators.

Some companies are even smarter. They actively engage and invite online talents to join their development projects and design challenges, offering soft rewards like great community of co-developers, learning journeys and recognition, or tangible rewards. For example Local Motors has used online community for the development of the 3D printed cars.

dia11.png

2. Use community to develop better parts

Spare parts is a promising 3D printing application for car industry.  Mercedes Benz is starting the manufacturing of metal 3D printed on-demand spare parts for older trucks. The parts are manufactured from the digital models that either exist already or are reverse engineered from existing parts.

”Using additive manufacturing, the company was able to achieve parts with almost 100% density, greater purity than conventional die-cast aluminium parts, very high strength and thermal resistance – making the process particularly suitable for small batches of mechanically and thermally stressed components.” Source

17c550_02-1024x681

Mercedes Benz 3D printed spare parts. Source.

Also Daimler is developing 3D printed spare parts manufacturing, especially for plastic parts using SLS technology. The current offering covers more than150 on-demand parts.

Beyond brand specific solutions there are also companies offering spare parts for any applications. For example, Spare Parts 3D from Singapore offers a general spare part service for all and everywhere, mainly printed with plastics. The company’s mission is to digitalize the stocks. Also this service is based on the digital community. 3D printing service offices anywhere can join and become local service providers in Spare Parts 3D network. Target delivery time for spare parts is 24 hours.

pic-a

The promise and value is not only in the spare parts. Rapid manufacturing of car spare parts enables fast response to developing user needs and emerging product problems. For example, when the original spare part lacks a feature or tends to break in certain way, it can be re-designed and then printed without delays. The concept of better parts emerges. The customer gets better solution (maybe not CE approved, though) and the original manufacturer gets concrete proposals for improving the products. Of course, only if the manufacturer has a method for discussing and collaborating with the customers.

Case: Avant hydraulic block

Avant loaders are high quality machines for many kinds of jobs that require horsepower in compact and ergonomic form. The engine has hydraulic block of 2.9 kilograms with over 30 different parts. Finnish 3D printing company 3DStep re-designed the block for 3D printing, together with engineering company Enmac. Special attention was paid on the improved functionality and faster installation. The resulting part weights less than 400g:s and is made from one component. This part is a typical example of 3D printed better part. It is lighter, integrated and provides better functionality than the original.

avanttecno-machine      avant3d

3. Empower the engineers with 3D printing

Volkswagen has demonstrated that 3D printing can have crucial role in optimizing car design, manufacturing and maintenance. VW factory in Portugal makes over 100 000 cars every year. This factory is specialized in the manufacturing innovations related to new models.

image007_b353aq

The poka-yoke makes it possible to position and assemble screws without damaging the wheels. Source.

Desktop 3D printers were brought to help the design and manufacturing of new cars. During 2016 more than 1000 tools were 3D printed on-demand. Volkwagen reports major savings in making new tools (95%) and radically decreased manufacturing costs. The biggest shift was mental: taking the step from closed R&D environment to the use of open innovation culture.

4. Think about your 3D printing strategy

The global ecosystem of spare part catalogues, service providers and crowdsourced designers is forming right now. The open ecosystem will straightforwardly serve the customer and engineer needs rather than the company business strategy. From the company perspective, the business is shifting from dealing parts and logistics to dealing with copyrights and mastering the creative developer community.

3D printing is an opportunity to renew the company business, digitalize services and build cost-efficient solutions for logistics, maintenance and production. Any company working with cars, loaders, trucks and other vehicles needs to study the business opportunities and new avenues of competition for the next 1-3 years. 3D printing will change the car industry from village garages to manufacturing plants.

Take coffee and think:

 1. How your business could be improved with 3D printed parts and tools?
 2. How your customers could be co-developers?
 3. How you can try out 3D printing in your business?

exhibit00_the-future-of-spare-parts-is-3d670.jpg

Views on spare parts business. Source: Strategy&

– Pekka Ketola, CEO 3DStep –


 

3DStep is the scandinavian forerunner in 3D printing business. Our mission is to make 3D printing business as usual. 3DStep factory and innovation centre locate in Ylöjärvi, Finland.

3DStep provides all you need from idea generation to design, optimisation, prototypes, serial additive manufacturing (metals, plastics), training and strategy development. 3DStep is your trusted partner for spare parts and better parts.

3dstep7

 

3D Printing Book Corner

Learning materials for industrial and professional 3D printing in Finnish and in English. All pointers with tag FREE are free to download. New titles are added almost daily.

In spite of digitalization and smart systems, it is difficult to find proper publications on 3D printing. This site was created to compile the latest research reports and other publications in one place. I hope this page is useful for you! Best regards, Pekka


Please propose improvements and new pointers to books, reports and other prints and e-prints via the comment box below.

1. Landscape

2. Getting started

3. Business

4. Workflow

5. Design & optimisation

6. Materials & reports

7. Manufacturing & construction

8. Post processing

9. Resources

10. IPR and 3D scanning

 • Abbot, E. Reconstructing History: The Ethical and Legal Implications of 3D Technologies for Public History, Heritage Sites, and Museums, Huron Research, July 11, 2016, http://bit.ly/2QCvsnw
 • Mendis, D. Going for Gold—IP Implications of 3D Scanning & 3D Printing, CREATe, Nov. 29, 2017, http://bit.ly/2Nm8B1B
 • Billingsley, S. Intellectual Property in the Age of 3D Scanning and 3D Printing, Spar3D, July 25, 2016, http://bit.ly/2POhKwL.
 • Doctorow, C. Why 3D scans aren’t copyrightable, Boing Boing, June 21, 2016, http://bit.ly/2NnQiJq
 • Doctorow, C. 3D digitisation and intellectual property rights, Jisc, January 17, 2014, http://bit.ly/2xtl3ls
 • Shein E. Who Owns 3D Scans of Historic Sites. CACM Vol 62 No 1, Jan 2019. Pp 15-17.
 • Wachowiak, M.J., and Karas, B.V. 3D Scanning and Replication for Museum and Cultural Heritage Applications, JAIC 48 (2009), 141–158, https://s.si.edu/2NYouuN

Publication proposal:

Haluatko nopeammin hyödyntämään 3D-tulostusta?

Ota käyttöön 3DStepin 3DPaaS ja pääset heti hyödyntämään 3D-tulostusta kokonaisvaltaisesti. Me teemme 3D-tulostuksen helpoksi!

3dstep7

3D-tulostus on autoalan hevosvoima

Autoala on jatkuvassa myllerryksessä. Muutoksen tuulia edustavat mm. robottiautot, autojen kytkeytyminen tietoverkkoihin ja tekoälyn vauhdittamat älykkäät ominaisuudet. Myös kaupunkisuunnittelussa autoiluun haetaan uusia systeemisiä ratkaisuja, jotta ruuhkien tukehduttamat kaupungit saataisiin taas eläviksi. Kaupunkisuunnittelua tukevat lukuisat smart traffic – hankkeet kaikilla mantereilla.

Muutosten myötä autovalmistajat ja uudet pelurit, kuten Google ja Amazon, etsivät uusia ajatusmalleja, tuotantotapoja ja haluavat ymmärtää, miten liikkumisen tarpeet muuttuvat seuraavien vuosien aikana.

Tulevaisuustyötä tehdään kiihkeästi kaikilla rintamilla. Tästä on esimerkkinä Ladan tulevaisuusvisio, joka käsittelee autoilua kokonaisuutena. Suurten toimijoiden lisäksi erityistä mielenkiintoa herättävät outlierit – pienet toimijat, jotka kehittävät kummallisilta tuntuvia ratkaisuja ja kokeiluja normaalitoiminnan laitamilla omilla pelisäännöillään, mutta jotka onnistuessaan voivat skaalautua ja muuttaa yllättäen pelikenttää, kuten Uber.

3D-tulostus

3D-tulostus tarjoaa oman vääntönsä autoalan muutokseen. Teknologian avulla autojen suunnittelu, valmistus ja elinkaaripalvelut tulevat uusiutumaan ja muuntumaan. Seuraavassa on muutamia skenaarioita mahdollisista muutoksista.

Autotehtaasta mahdollistajaksi

Auto on yhä enemmän käyttäjänsä määrittelemä. Sen yksityiskohdat ja ergonomiset ratkaisut räätälöidään automaattisesti ja myös vuoropuheluna käyttäjän kanssa. Suurin osa räätälöinnistä ei juurikaan vaikuta auton hintaan, koska automatisoiduille ja 3D-tulostusta hyödyntäville valmistusprosesseille on yhdentekevää yksityiskohtien muodot tai toiminnallisuudet, kunhan valmistusalusta on viritetty palvelemaan tarkoitusta. Yksilöllisten ominaisuuksien luomisessa hyödynnetään asiakkaasta eri yhteyksissä kerättyä henkilökohtaista dataa.

Toimijoiden roolit siis muuttuvat. Autotehdas muuttuu palveluntarjoajaksi ja mahdollistajaksi, myyjästä tulee empaattinen autoräätäli, asiakkaasta kehkeytyy myyjän kumppani auton suunnitteluun. Varsinainen auton valmistus tapahtuu asiakkaan lähellä siirrettävässä mikrotehtaassa.

bengaluru

Lähde: http://www.coroflot.com/neobhushan/LOCAL-MOTORS-for-Bengaluru

Edelläkävijänä tämänkaltaisessa toiminnassa on amerikkalainen LocalMotors, joka toteuttaa jo tämänsuuntaisia palveluita autosuunnittelussa. LocalMotorsin ensimmäinen sarjavalmisteinen 3D-tulostettu automalli on tulossa markkinoille 2017.

Ekotehokas auto

3D-tulostus tekee autosta paremman. Luontoa jäljittelevillä rakenteilla ja muodoilla autoista tulee keveämpiä ja kestävämpiä. Tietä tälle kehitykselle raivaa erityisesti lentokoneteollisuus, kuten Airbus, joka hyödyntää 3D-tulostusta aktiivisesti lentokoneiden keventämiseksi.

3D-tulostusta hyödyntämällä auton mekaanisista osista ja moottorista saadaan tehokkaampia ja kevyempiä. Esimerkiksi Renault on onnistunut keventämään moottorin painoa 25%:lla, samoin kuin osien lukumäärää.

Renault-3D-printed-engine

Auto on parempi, kun se rasittaa ympäristöä vähemmän elinkaarensa aikana. Tähän johtavat uudet rakenteet, pienempi materiaalin kulutus, keveys, sekä ylläpidon ja avoimen innovaation uudet mahdollisuudet. Auton kehittäjiksi ja suunnitteluratkaisujen parantajiksi voidaan valjastaa kaikki halukkaat suunnittelijat ja joukkoistamalla tuottaa nopeasti korkealaatuisia ratkaisuja havaittuihin ongelmiin.

Myös tässä toiminnassa LocalMotors on tiennäyttäjä. Joukkoistuksen ja 3D-tulostuksen avulla paremmat osat voidaan valmistaa saman tien prototyypeiksi ja ottaa koekäyttöön. Samaa strategiaa käytetään myös muilla aloilla. Esimerkiksi kameravalmistaja GoPro tukee avointa innovaatiota ja kannustaa avoimesti kehittämään uusia lisälaiteratkaisuja 3D-tulostusta hyödyntämällä.

Huollon paremmat työkalut

Autojen kehityksen yhteinen piirre on autojen kompaktius. Moottoritilaan ahdetaan yhä enemmän laitteita ja osien saavutettavuus vaikeutuu. Tämä purkautuu tarpeena sijoittaa laitteita ja elektroniikaa auton muihin rakenteisiin. Tilannetta ei helpota autojen laajamittainen yksilöllistyminen ja normaalirakenteista poikkeavat yksityiskohdat.

Syntyy siis tarve hyvinkin yksilöllisille huoltotyökaluille – sekä ammattilaisille että tee-se-itse -korjaajille. 3D-tulostuksen avulla kaikki mahdolliset työkalut ovat jokaisen saatavilla ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Yksinkertaiset työkalut syntyvät jo edullisilla kotitulostimilla muutaman sentin kappalehintaan. Kalliimmat työkalut voi noutaa lähimmästä 3D-tulostuksen palvelutoimistosta.

3D-tulostus mahdollistaa edullisesti myös henkilökohtaiset apuvälineet, jotka lisäävät käsivoimaa, auttavat ulottumaan tai poistavat fyysisen vamman aiheuttaman hankaluuden, kuten sormien puuttumisen. Auton ylläpitoon voidaan tuottaa täydellinen ja henkilökohtainen huoltovälineistö, joka päivittyy esimerkiksi auton vaihdon yhteydessä.

autojuttu 3d ortoosi dragonflex

Lähde: Vasen: http://www.3ders.org/articles/20151202-unyq-launches-collection-of-3d-printed-prosthetic-upper-limb-covers.html. Oikea: https://3dprint.com/tag/3d-printed-surgical-tools/

Uudet palvelut

3D-tulostus luo vääjäämättä uusia palvelutarpeita. Osa näistä tarpeista voidaan ratkaista kehittämällä nykyisiä toimintoja, mutta syntyy myös uudenlaisia ratkaisuja. Nämä löytyvät jo osittain tämän päivän outlier -toimijoista.

Kun auto on yhä yksilöllisempi ja se voi kehittyä elinkaarensa aikana, syntyy luultavasti tarve jonkinlaiselle autokummi -toiminnalle. Autokummi ottaa hoitaakseen yksilöllisyyden ylläpidon ja auton kunnossapitoon liittyvät päivittäiset kysymykset, sekä tuottaa 3D-tulostusta hyödyntämällä uusia ratkaisuja autoilijan muuttuviin tarpeisiin.

Auton omistaja muuttuu ostajasta suunnittelijaksi ja osittain tekijäksi (prosumer). Koska autoiluun liittyy massiivinen määrä lakeja ja säädöksiä, tarvitaan palveluita, jotka tukevat autoalan prosumerismia. Käytännössä tämä johtaa monenlaisiin yhteissunnittelun toimintatapoihin, uusiin suunnittelu- ja valmistuspalveluihin, sekä tiedonhankintapalveluihin.

Painettu ja 3D-tulostettu elektroniikka tuo uusia ratkaisuja auton rakenteisiin, mutta myös penkin ja ratin väliin. Amerikkalainen Organovo tarjoaa asiakkailleen ohjelmoitavia biotulosteita, jotka asennetaan ihmisen kehoon. Millainen palvelu syntyy, kun tuodaan yhteen auton älykkyys, auton kytkeytyminen käyttäjään langattomalla yhteydellä ja nopeasti kehittyvä tekoäly? Jos tänään auton ovi avautuu käden heilautuksella, niin huomenna tapahtuu jo paljon enemmän.

So what?

Miten suomalaisen autoalan kannattaisi huomioida erityisesti 3D-tulostuksen vaikutukset?

 1. Koulutus: 3D-tulostus on ymmärrettävä riittävällä tasolla. Ymmärrys luodaan tehokkaasti täydennyskoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen kautta. 3D-tulostus tulee muuttamaan maailmaamme kuten Internet. Perustiedot on hallittava: mistä 3D-tulostuksesssa on kyse. Kuinka moni autoalan toimija pärjäisi tänä päivänä ilman Internetiä? On kehitettävä koulutusratkaisuja! 3D-tulostuksen innovatiivisia koulutusratkaisuja tarjoaa mm. ylöjärveläinen 3DStep.
 2. Palvelukehitys. Maailmalla on jo lukuisia autoalan sovelluksia ja palveluita, jotka hyödyntävät 3D-tulostusta mm. varaosien tuotannossa, kuten Daimler. Palveluiden määrä kasvaa tasaiseen tahtiin tuoden lisäarvoa sekä autoalan toimijoille, että asiakkaille. Autoalan on saatava liikkeelle uskaliaita palvelukehityshankkeita ja kokeiluita, jotta pärjäämme kilpailulle joka vääjäämättä rantautuu Suomeen.
 3. Aiheen tutkiminen asiakkaiden kanssa. 3D-tulostuksen hyödyt ja mahdollisuudet löydetään yhdessä asiakkaiden, asiantuntijoiden ja edelläkävijöiden kanssa. Tehokas työkalu tähän on monialainen edelläkävijätyöskentely (lead user co-creation). Esimerkiksi suomalainen ideascout on erikoistunut juuri tällaiseen työskentelyyn. Yksinkertaisimmillaan oivallukset syntyvät nopeissa ideatyöpajoissa.
 4. Kokeilut. Parhaiten 3D-tulostuksen maailman oivaltaa kuitenkin itse kokeilemalla. Jo kymmenet suomalaiset yritykset ovatkin hankkineet kokeilu- ja ammattikäyttöön 3D-tulostimia, sekä tukeneet laitteiden hankintaa omatoimiseen opiskeluun. Ehkäpä yksinkertainen 3D-tulostin olisi mielekäs ajatustenkehittäjä myös autokaupoisssa, korjaamoilla ja katsastuskonttoreissa.

3D-tulostus ei ole enää hypen harjalla. Se on ohittanut kriittiset kehitysvaiheet ja on nopeasti yleistymässä normaalitoiminnaksi eri aloilla. Autoalan, jos minkä on syytä pysyä vauhdissa mukana.

20170407_073927

Prototyyppi Avant kauhakuormaajan 3D-tulostetusta hydrauliikkaosasta. Lähde: 3DStep

– Pekka Ketola, 3DStep, 29.4.2017 –

Kiinnostuitko? Ota yhteys:

3D Vallankumous on käynnistynyt!

Suomalaiset yritykset lännestä itään ja etelästä pohjoiseen ovat viimeinkin heräämässä teollisen 3D-tulostuksen mahdollisuuksiin ja tiedonjano lisääntyy. Tästä esimerkkinä on Ylöjärvellä 7.4.2017 järjestetty 3D Vallankumouspäivä, johon osallistui yli 100 suomalaista valmistavan teollisuuden yritystä oppimaan ja oivaltamaan.

20170407_132902.jpg

Yritykset ovat vielä pitkälti stealth -moodissa. 3D-tulostuksen kokeiluja ja lopputuotteita tehdään kiihtyvään tahtiin, mutta uudenlaista toimintaa pidetään vielä piilossa kilpailuedun säilyttämiseksi. Poikkeuksena joukosta ovat mm. Avant Tecno ja Valmet, jotka avoimesti kertovat löytämistään mahdollisuuksista. Uutisraportti tapahtumasta: http://areena.yle.fi/1-4110185

20170407_073927 (1)

Insinööritoimisto Enmacin Teemu Nevaharju kertoo kokemuksistaan 3D Vallankumouspäivän tiimellyksessä:

Oli mukava huomata, että 3D-tulostusteknologia alkaa Suomessakin edetä konkretian tasolle. Osallistujayrityksistä oli löytynyt hyvin oikeita kappaleita joihin on mahdollista tuoda uudelleensuunnittelun ja 3D-tulostuksen kautta uusia ominaisuuksia ja kilpailuetua. Tapahtumassa luotiin hyviä kontakteja, ja eri toimijoiden yhteistyöllä uusi teknologia saadaankin parhaiten hyödynnettyä.

3D-tulostus hyödyntäminen vaatii ajattelutavan muutoksia. Erityisesti tuotesuunnittelijat pääsevät paneutumaan uudenlaisiin mahdollisuuksiin ja muotoilun vapauteen. Orgaaniset muodot, biomimiikka ja uusien toiminnallisuuksien integrointi ällistyttävät vielä useimpia.

Marko Vossi, Vossi Oy:stä kertoo: Uuden sukupolven tuotteiden ja radikaalisti nopeamman tuotekehityssyklin vallankumous etenee vihdoin myös Suomessa. Tapahtumassa pajamiehet oivalsivat 3D-metallitulostuksen mahdollisuuksia omien tuotteidensa kautta. 3D-metallitulostamalla kannattaa valmistaa 2020-luvun optimoituja ja suorituskykyisiä tuotteita eikä vuosikymmeniä vanhoja tuotteita.

 dav

Mitä seuraavaksi?

Toisin kuin usein ajatellaan, teollinen 3D-tulostus ei ole hypen huipulla. Tutkimukset ja tilastot kertovat vääjäämättä, että hype ja sitä seuraava kuolemanlaakso on jo jätetty taakse ja hyödyntämisen aika on alkanut. Tästä eteenpäin teollinen 3D-tulostus muuttuu vähitellen normaaliksi toiminnaksi. Laitteet, materiaalit ja prosessit kehittyvät omaan tahtiinsa mutta välillä hypätään tuottavuusloikkaa, mm. tulostusnopeuden suhteen.

Suomalaisten yritysten on aika laittaa seuraava vaihde silmään osaamisen, oivallusten ja kokemuksen kartuttamiseksi.

Tehdään 3D-tulostuksesta normibisnestä!

Pekka Ketola, 3DStep Oy


3DStep Oy on suomalainen teollisen 3D-tulostuksen täyden palvelun talo. 3DStep tarjoaa mm. metallien, komposiittien ja muovien 3D-tulostuspalvelut, asiantuntijakoulutukset, sekä teollisuuden oppivan yhteisön – Masters’ Studion. www.3dstep.fi

3dstep7

Biomimicry: Products by Nature

During millions of years the Nature R&D has created products, services and systems that are unbeatable in strength, features, energy efficiency and purpose for function.

They meet the technical, individual, social and survival requirements. Some of the products are outliers, very strange experiments, that have shown the way for the breakthrough innovations and strategic novelties (Ref. Välikangas, Strategic Innovation).

20170114_112315 20170114_113730

In Nature products, form always follows the function – a principle often valued also in industrial design of our times. The details in microstructures, such as bones, or larger macrostructures, such as spider webs and trees, are very difficult to copy. We have major difficulties in copying the same efficient structures, materials and adaptability in products made by man.

The advances in 3D and 4D printing technologies and new design tools empower us to copy Nature. The approach is called biomimicry. 3D design software and 3D printers are already able to create structures, forms and features that are directly copied from Nature. 3D design tools start to have functions that allow the designer to implement biomimicry and topology optimisation.

topologiaesimerkki-pieni topology-tuoli biomimicry-bone

Figure: 3D printed structures with biomimicry

New requirements

The capability of applying biomimical features in product design will trigger new needs and requirements for the next generation products. The requirements may be, for example, radical weight optimisation, flexibility of metal parts, resilience or better energy efficiency.

Parametric design is a core approach for biomimicry. The next generation design softwares will have parametric design as a standard feature. Accordingly, future product designers need to have capability to observe and understand biomimic rules, and translate those into product features.

So what?

Biomimicry opens new avenues for making great optimised products using industrial manufacturing systems, especially with 3D printing. Although Nature has created fantastic and rich variety of products, the mankind has not been very good in creating products with similar efficiency and sustainability.

Biomimicry is currently applied only in limited ways in our design processes. However, there are already great examples in architecture and large structures, for example in buildings and bridges.

e200ec4aba8e10ed3cdcfedacfb9dd0e bridge

Figures: Left: Dynamo Stadium, Russia. Right: the first 3D printed pedestrian bridge in Spain (Acciona, IAAC).

Our next steps in education, product development and manufacturing should include:

 • Imagination: We must develop better capabilities for wild imagination in product development. Next generation products are built differently, increasingly with the ideas from nature.
 • Outliers: Next generation products are today’s outliers, rather than evolution from the mainstream products. We need to have curiosity to explore and study the unlikely.
 • Right questions: Biomimicry optimizes the function. Hence the designer needs to keep asking: What the design needs to do and why it needs to do that?
 • Product evolution:  Nature is efficient in iteration, continuous prototyping, serendipity and learning from failures. Biomimicry leads us to new product development processes.
 • Tools: Although 3D printers can implement biomimicry, they are not optimized for that. We need to develop better 3D printers and materials that open the new cost efficient industry for biomimic products.

 

References

 • Parametric design. https://en.wikipedia.org/wiki/Parametric_design
 • Strategic Innovation – The Definitive Guide to Outlier Strategies (2015).  Liisa Välikangas; Michael Gibbert

 

(c) Pekka Ketola, January 2017

Hajosiko monosi? Mitkä ovat seuraavat askeleesi?

Artikkeli on julkaistu Eurometallin numerossa 7 / 2016

Kone hajosi ja taas tuhraantuu kallista aikaa varaosaa odotellessa. Vai tuhraantuuko? Metallien 3D-tulostuksen eräs suurista lupauksista on ketterä varaosien valmistus. Mitä tällä rintamalla on tapahtumassa juuri nyt?

Yritysten hyllyisssä makaa valtava määrä varaosia, joita ei kenties koskaan tarvita, tai tarve ilmenee vasta vuosien kuluttua. Maailmanlaajuisesti kyseessä on käsittämättömän suuri määrä materiaaleja, osia ja työkaluja. Esimerkiksi lentokonevalmistaja Airbus:in varastosta löytyy yli 3,5 miljoonaa erilaista lentokoneiden varaosaa. Myös kotimaisissa yrityksissä varastoihin sitoutunut pääoma voi olla jopa satoja miljoonia euroja, per yritys.

Varaosat ovat useissa tapauksissa ikävä kuluerä ja huono bisnes, joka on välttämätöntä esimerkiksi takuu- ja ylläpitolupausten täyttämiseksi. Aalto-yliopiston ja VTT:n käynnistämässä digitaalisiin varaosiin keskittyvässä tutkimushankkeessa selvitetään uusia varaosiin liittyviä toiminta- ja ansaintamalleja. Tavoitteena on edistää muutosta, jossa perinteisestä varaosien valmistusketjusta ja varastoinnista siirrytään digitalisoitumisen avulla uusiin toimintatapoihin.

Samanlaisella kehityspolulla ovat muutkin. Deutsche Bahn selvittää parhaillaan kuinka junien ylläpitoon liittyvät varaosa- ja logistiikkatarpeet täytetään 3D-tulostuksen avulla, hyödyntäen digitaalisia mallikirjastoja ja uusia palveluketjuja. Junaliikenteen varaosissa on kuitenkin erityispiirre, joka näkyy myös esimerkiksi VR:n kalustossa: jotkin osat ovat jopa 40 vuotta vanhoja ja näihin harvoin löytyy alkuperäisiä piirustuksia, saati sitten digitaalisia malleja. Tarvitaan siis ketteriä mallinnusratkaisuja, kuten 3D-skannaus, hyviä suunnitteluohjelmistoja ja valmistusmenetelmiä joiden avulla monimutkaisetkin varaosat voidaan valmistaa kustannustehokkaasti yksittäiskappaleina.

Autonvalmistajat ovat myös aktiivisia 3D-tulostettujen varaosien hyödyntäjiä. Mercedes Benzin rekkoihin saa syyskuusta 2016 alkaen alkuperäisiä muovisia SLS-menetelmällä 3D-tulostettuja on-demand varaosia. Myös muut autovalmistajat, kuten Rolls-Royce, BMW ja Daihatsu kehittävät vastaavia ratkaisuja. Alkuperäisiä sekä tuunattuja 3D CAD-malleja on laajasti tarjolla Internetissä, tuoden varaosatoiminnan periaatteessa kaikkien saataville.

On-demand varaosiin liittyvät arvolupaukset ovat erityisen houkuttelevia lentokoneiden ylläpidossa. Lentokoneiden osiin liittyvät tarkat turvallisuusmääräykset ja varaosien on täytettävä standardeissa asetetut vaatimukset ja hyväksyntäprosessit. 3D-tulostettujen varaosien hyödyntämiseksi lentokonevalmistajat ovat liittoutuneet RepAIR –konsortiumiksi, joka kehittää yhteisiä prosesseja mm. reaaliaikaisen varaosatuotannon mahdollistamiseksi.

Miten yrityksesi voi hyötyä 3D-tulostetuista varaosista? Tarjoaako se aivan uuden liiketoimintamahdollisuuden vai kenties ratkaisun, jolla varaosiin liittyvät kustannukset saadaan minimoitua? Kannattaa ottaa selvää, loikata eteenpäin ja tehdä yhä parempaa bisnestä.

Suomalainen 3DSTEP Oy tarjoaa metallien lisäävän valmistuksen kattavat ja luotettavat palvelut mm. Suomen järeimmällä metallitulostimella. Kanssamme pääset konkreettisesti tutustumaan metallien 3D-tulostukseen, oivaltamaan mahdollisuudet, kokeilemaan käytännössä ja hyödyntämään tuotannossa. Tervetuloa 3DSTEP Tapahtumaan 4-5.10 Tampere-taloon! www.3dstep.fi

Pekka Ketola

Bikes, velomobiles and 3D printing

 

Since Draisienne or the ”Running Machine” at 1817 bicycle has been subject for continuous technological renewal, innovation platform and response for evolving user needs. The latest advances are related to a new prototyping, product and personalisation opportunities with 3D printing. This article highlights some recent examples.

The digital wheelchair

go-home-page-0221

Source: layerdesign.com

Go wheelchair was developed with the objectives to improve the quality of life, help with the disabilities and support the individual lifestyle. Go is an example of digital consumer product development and personalisation.

The design of every wheelchair starts from mapping user’s biometric information, which is then translated to 3D digital data and manufactured using 3D printing. The accompanying GO app allows users to participate in the design process by specifying optional elements, patterns and colourways, and to place orders.

The resulting wheelchair accurately fits the individual’s body shape, weight and disability to reduce injury and increase comfort, flexibility, and support.

More about Go wheelchair:

Design for three wheels

race16-seite_d38cb69212

Source: http://www.hs-emden-leer.de

Velomobiles are special kind of bikes that run on three or four wheels. They are designed for optimal aerodynamics, which is typically achieved by laid back riding position and special design.

Akkuracer was developed by the students in the Hochschule of Emden-Leer. The aim was to achieve sustainable and organic design for best performance. Accuracer was produced using SLS 3D printing.

More about 3D-printed velomobile:

Bikes for you only

arc-bicycle-students-tu-delft-3d-printed-stainless-steel-netherlands_dezeen_936_13

Source: dezeen.com

The developers of bicycles have started to apply 3D printing in various ways and for different purposes. Below are some cases from different perspectives of bike design.

The MOBI develops a truly modular bicycle where parts can be removed and replaced, and manufactured using a desktop 3D printer by anybody. MOBI advances the ideas for open design by sharing the design files.

Robot Bike  aims for better performance and a more comfortable ride by a full custom fit. They use digital design and 3D printing to produce individually tailored bike frames from titanium.

ideas2cycles is a company specialising in the design and prototyping of bike frames. The aim of the company is to create new concepts that have an impact not only in the cycling scene, but also in design, engineering and marketing. 3D printing and freedom of design are essential enablers in the tool box.

Shapeways is active in providing solutions for bikers including a wealth of biking accessories.  For example the list of  3D printed accessories used during TheAlpe d’Huzes ride is impressive.

More about bikes and 3D printing:

 

Conclusions

All kinds of light vehicles are ideal platforms for applying digital design, 3D printing and personalisation. Parts are mostly small, testing different designs is affordable and legislation does not limit the use of new solutions on the road – as it does in car industry, for example.

Bikes, velomobiles and other light vehicles are the promised land for 3D printing.

Experience the world of 3D printing at 3DSTEP, the international 3D printing event and exhibition. October 4-5, Tampere Finland. www.3dstep.fi 

Reactions

Why people turn down the opportunity with 3D printing?

During the past year I have discussed with several industries and disciplines about the possibility to apply 3D printing technology in their activities in some form or another. I have been curious about the new opportunities and visions people create when they are faced with new technology, and also about the fears and sceptisism.

google 3dp

Metal 3D printed part

The discussions have taken place with people from manufacturing, construction, education, arts, making of musical instruments, bike builders, museums, designers, researchers, handcrafts, subcontracting, OEM, and many more.

In most cases the discussions and first reactions take similar paths: ”Our business is so conservative and traditional that I don’t see 3D printing coming into our activities in any way. The technology is far too expensive for us. And I believe, 3D printing is not mature enough or reliable for our business.” And they are right. This is of course the case when you come from a tradition and have established well-working and optimized practises.

Does this sound familiar? The experiences and encounters are more or less similar among all 3D printing evangelists and practitioners when they discuss with nonbelievers.

Simultaneously exploring the same industries and disciplines yields numerous examples and use cases how people already apply 3D printing in that specific application, industry, or discipline, and generate revenues with the new technology. The same observation emerges by looking at the industry forerunners and industry reports. 3D printing is applied in new areas and applications every day.

 

”No additive process (3D printing) can duplicate strength of the base material that could have been cast, moulded or machined from bar, let alone compete with the complex structures of composites” (Bike expert, 2013)

”First metal 3D printed bicycle frame”, ”Custom 3D printed titanium mountain bikes”, ”Robot Bike Company teams with AM experts on custom 3D printed bike frame”, ”Custom 3D Printed Carbon Fiber Bike Frame” (News titles on 3D printing and bikes, 2016)

What can we learn?

 • Forerunners do change the industry. Whatever business you think of, there is already somebody applying or exploring 3D printing. The number of these forerunners is overwhelming. And they seem to turn exploration and demonstrations into new businesses very quickly.
 • We are dealing with the phenomena of fast and slow thinking (Kahnemann). This is something deeply human which we can’t avoid. Fast thinking is automatic reaction that focuses on maintaining status quo and safety. It is often irrational and based on the incomplete, even conflicting, information that we have in the active memory. To my mind, forerunners are masters in slow thinking – combining and creating new information with deeper thought, and passing the phase of fast thinking without damage.
 • There are knowledge gaps. It is obvious that most of us don’t know enough about 3D printing and current status. And why should we? The technology is developing fast and it is really worksome to get proper information beyond the hype texts, successful demonstrations (forgetting the failed ones) and videos.
 • Consistency. It is interesting that the protective attitude against applying 3D printing is so similar across people and professions. Why guitar builders think that 3D printing will never come to their business? Why metal manufacturing company uses exactly the same words to turn down the opportunity?

 

3dvarius and classical

Classic violin and 3D-printed electric violin 3DVarius play together

The industrial renaissance and digitalisation, where 3D printing is one essential element, is a great task for all educators, knowledge generators and advocates. We all will be challenged by the new opportunities, the inefficiency of old practices and by the new business models and economy that have started to emerge.

We must think slow.

Pekka Ketola, June 12, 2016

3DSTEP & ideascout. www.3dstep.fi

 

Ramping up 3D Printing Competence

Tampere business region takes the fast lane for building special competences in industrial 3D printing. How this all started and what is going on right now?

In October 2012 innovation company ideascout Ltd invited Finnish SMEs to co-create new opportunities that are based on the emerging 3D printing business. Altogether 30 companies co-created practical insights and an action plan and so a systematic development process started. Somewhere along the next steps a vision for strong local competence concentration emerged and this led to numerous multidisciplinary development, training and investment activities.
Event by event, meeting by meeting, larger population engaged in and got inspired by the opportunities. After field studies and opportunity exploration a special competence and community development activity – 3D Printing Academy – was executed in 2015 by ideascout and funded by local development organisations, such Pirkanmaan Liitto (Council of Tampere region) and Tredea (Tampere Region Economic Development Agency). This led to the creation of a 3D printing community of 600 members. The key event was the first local 3D printing conference in 2015 with over 300 participants. Big numbers for a relatively small business region!
In May 2016 the situation is extremely fascinating. Tampere business region has established high quality training activities on 3D printing with local universities and other organisations and investments are in place for getting high quality equipment. The first Finnish 3D printing cafe, 3DCrush, is running, local 3D printer manufacturing has started (Prenta) and several top level additive manufacturing research activities have been initiated. Dealers for industrial 3D printers provide machines for companies. A special opportunity is also found in the training of former Nokia and Microsoft professionals to be the next generation 3D printing practitioners. Just to give some examples.
The Vision is very much alive in front of our eyes and the industrial revolution is becoming reality. This year will show the new big steps toward industrial 3D printing in Finland. One of the steps is 3DSTEP conference that takes place in Tampere city in October 4-5, 2016.
We welcome you to experience, see and feel the winds of change. www.3dstep.fi WELCOME!

– Pekka Ketola, ideascout Ltd / 3DSTEP –

 

This article was originally published in 3DSTEP Event blog in May 2016.

Wonders of microfabrication

One aim in 3D printing is to manufacture larger artifacts and stretch the limits towards high volume production. The opposing trend is connecting several technologies and needs to create the tiniest possible objects and machines. 

1. Fiction and reality

Science fiction has often succeeded to describe future 30-50 years forward. Today we are experiencing for example cybernetics, exosceletons and robots that were predicted during 1980’s.

In movie  Fantastic Voyage (1966) a submarine was shrunken to microscopic size and injected into blood stream with a small crew. Similar idea was presented in the french animation serie Il était une fois… la vie.

fa40f10a6779eda540e2a4e3e4cc9bb8 il-etait-une-fois-la-vie

Now, 50 years later, these ideas are reality (without the crew, though) using special applications of microfabrication. Microfabrication, or micro-prodution, is the process of fabrication of miniature structures of micrometre scales and smaller.

Unimolecular submersible nanomachines (USNs) have light-driven motors powered by ultraviolet light, and can be created with just 244 atoms. The motors can run at more than a million RPM and move almost 25 mm per second – the fastest-moving molecules ever seen. Source: Kurzweil.

light-driven-single-molecule-submersibles

Very small scale 3D printing, the size of a grain of sand, has been demonstrated in several experiments. A 285 µm long race car was 3D-printed at the Vienna University of Technology and three-dimensional photonic crystal of cubic symmetry by nanoscribe.
id37541_2   nanoscale03

Images: Vienna University of Technology (left), nanoscribe (right)

2. Innovation opportunities

When an object is made very small, it must have excellent mechanical and other qualities. In addition three other innovation opportunities become very interesting:

 1. Information,
 2. Biology and biomimicry
 3. Swarms.

2.1. Information

A very small machine can be extremely efficient in collecting real time information with sensors. It can go to exact locations in complex structures, such as human body, building or machine. Also it can receive information and instructions. Information is needed to enable interaction.

2.2. Biology and biomimicry

Nature is the master in building very small and efficient structures and processes. In building very small machines we can gain inspiration from biological structures but also use the actual biological mechanisms for example for sensoring, movement and energy production.

2.3. Swarms

Swarms are groups of machines or robots that collaborate. There are several examples showing the miraculous things that a collaborating swarm can do, such as building or playing together (TED example). A swarm of very small machines can be effective, intelligent, invisible and resilient.

Swarms can be controlled in different ways. Recently Purdue University researchers developed a method to use magnetic fields to independently control individual microrobots operating within groups, similar to how ants work.

na-cc344_swarm2_g_20140814180236

Image: Swarm of small robots. Source: WSJ

3. Microfabrication & the making of tiny objects

We are talking about objects that are invisible to eyes. They are smaller then the dot at the end of this sentence. How do you make such objects and machines?

Our technology toolbox has, for example:

 • Commercial nano scale 3D printers
 • 3D printing processes for nanoscale (different materials, electronics, etc)
 • Biological engineering, microbotics and biomimicry
 • New functional materials, based on biological processes
 • Mechanical engineering
 • Sensors
 • Information processing and communication capabilities
 • Intelligent software, swarm management

Miniaturization of machines presents challenges in many areas of science and engineering, such as physics, chemistry,materials science, computer science, ultra-precision engineering, fabrication processes, and equipment design. It is also giving rise to various kinds of interdisciplinary research. Source: Wikipedia.

Controlling the basic additive manufacturing process for metals is already challenging. The manufacturing and operating processes get far more complicated when we need to handle also biological processes and information processes.

Molecular 3D printer, or  3D printer for chemicals can print billions of possible compounds. The vision for the future is that anyone who needs a specific small molecule can essentially print it out from their computer.

4. What new functionality can be created?

What are the new applications and functions we can provide with microfabricated machines?

We have created some first useful applications, such as hydrophobic surfaces. However, we are dealing with a major science fiction type of imagination challenge. The availability of new technologies, materials and capabilities initiate profound mutation of engineers’ way of thinking. We simply must learn to think and design in new ways. And get science fiction people onboard.

For example biological engineering is an emerging discipline that encompasses engineering theory and practice derived from the science of biology, just as mechanical engineering is rooted in physics. An example of this is cyber insect, where the idea is to insert micro-systems at the pupa stage, when the insects can integrate them into their body, so they can be remotely controlled later. What are the applications of a cyber insect?

Application areas for very small machines can be found in medicine, environmental protection, and the process engineering industry, all of which need small, reliable systems that work as quickly and accurately as lab-on-a-chip. For example, microfluidic channels are required to safely move small volumes, with functioning components such as filters, stirrers, etc. in them. Source: industrial-lasers.com.

5. Keep wondering

The microscopic world of microfabrication, 3D printing and 4D printing is a huge research, manufacturing and business opportunity. It calls us for super efficient multidisciplinary innovation collaboration between traditional engineering, bioengineering and information sciences. It is a magnificent imagination challenge!

6. Further sources

The following links provide ideas and examples in the world of 3D printing and microfabrication. Please send me further links to update the resource.

Small machines that fly

Small machines that walk

Small machines that sense

New materials

Events

How is 3D printing going to impact the container handling business?

Originally published in Kalmar Port 2060 Nov.11. 2015

3D printing is expected to change manufacturing, consumer behaviour as well as transportation and logistics chains. Are we in a position to just follow while the world around us is at the edge of a change?

There has been steady progress since the previous 3D printing related post on this blog. There has not been a revolution, but there are plenty of interesting examples of new developments in this area.

Metal 3D printing, bigger capacities

Who are entering industrial 3D printing business? Very recently there has been interesting news:

Michelin, the tyre company, has announced development of metal 3D printers in a 25 M€ joint venture. The goal is to develop printers and production shops on a global scale and to “become a key player in metal 3D printing.”

Also, the titanium 3D printing company Norsk Titanium plans to open a 200,000-square-foot plant that they deem the “world’s first industrial-scale 3D printing facility”.

Similar news about new metal 3D printing facilities and factories are announced almost weekly on all continents. At the end of September, Materialise published the plan to open a metal 3D printing factory in Bremen, Germany.

Not only the production facilities and resources are growing, but also the 3D printers are growing in size and production capacity. The biggest 3D printed objects are houses. The largest machine at the moment can 3D print an entire house from concrete with the size of 2500 cubic meters. The biggest metal 3D printing machine, currently, can produce parts up to 4 cubic meters. (Source: http://3dprintingindustry.com/2015/08/19/top-10-largest-3d-printers/)

Price and speed limit expansion

Industrial 3D printing has two main limitations for becoming mainstream: price and speed. The prices of printers are coming steadily down. A good production system for metal printing, including devices and software, costs roughly the same as a new tractor for a farm. The speed is a tougher problem to be solved due to the complexity of the printing process management. However, companies having experience on mass volume printing business, such as HP and Seico Epson, have announced that they will solve these problems with their experience on printing technologies and IPR.

In March 2015, Carbon 3D published a breakthrough innovation with a new approach. They demonstrate 25–100 times faster 3D printing times than competitors. Carbon 3D can print complex objects within minutes instead of hours or days. In August they raised a 100M€ investment with Google Ventures to develop the solution.

Concrete examples of progress

Concrete examples of recent progress include test drive of complete 3D printed car, 3D printed chocolate bars, 3D printed sneaker prototypes that speed up Adidas design process and allow the test user to test the shoe in the early phase of the design process. VTT Technical Research Centre of Finland Ltd and Nurmi Cylinders Oy co-developed a cost-efficient, 3D printed, reliable hydraulic valve block that is 66% lighter than the original part.
Maybe the most interesting example is the recent launch of 3D printing of maritime spare parts in Rotterdam. That is already very close to the container shipping business.

3d printing
Kalmar Technology and Competence Centre in Tampere, Finland is using 3D printing for fast prototyping to save time in the design phase, in the verification of functionality and compatibility of shapes, as well as for design visualisation. Image shows 3D printed hose fasteners for hydraulic cylinder.

What might the future look like?

The richest companies and countries are currently investing huge amounts of money to the development, seeking new business opportunities. The future will bring extraordinary 3D printing capabilities and applications to industry, society and individuals. It is impossible to foresee what they exactly are, but we know the laws and principles that the development follows:

 1. Technology will develop and improve. The solutions will look very different from today. Just think of the evolution of Internet from Gopher to the Internet of Things and from mainframe computers to connected sports gadgets.
 2. Digitalisation leads to global and connected activities, better user interfaces and fast innovation brokering. And whatever we do with 3D printing, it is about digitalisation, based on bytes, services, software, systems and 3D models.
 3. Logistics will change. Objects can be produced everywhere. As long as we have standardised or identical devices, the location or availability of human talent does not matter. Imagine a 200,000-square-foot 3D printing plant which is simply replicated in several locations.
 4. Disruptions are evident. Google took over a big part of Internet very fast and most of us rely on their services every day. They disrupted or changed the way how Internet is used. What will be disrupted by 3D printing and by whom?
 5. Business models keep on evolving in industries, consumer markets, subcontracting, partnering, and recycling, to mention a few.
 6. Innovation cycles will be faster. 3D printing is the perfect, cost efficient tool for ideation, iteration, improvement, and all other phases we need to make good products.
  Communities of 3D printing, both local and global, will flourish and speed up the adoption by shared resources and knowledge.

Shifting transport paradigms

The IBM report on shifting transport paradigms suggests various scenarios for the impact of 3D printing on the global transportation industry, that is, freight logistics, container shipping, rail, and express shipping. If the development continues as today, the impact on the transportation industry is expected to be limited. Otherwise the impact is expected to be moderate or transformative, depending on the adoption level of 3D printing by consumers, print shops and manufacturing.

The impact for overseas container shipping may be

 • Shift from finished goods to raw material transportation
 • Shift from current overseas routes to routes from raw material sourcing nations to industrialized markets
 • Shift to transportation of semi-processed raw materials or 3D printing cartridges in between continents.

Gopher enabled online collaboration and the next phase, WWW and Internet, changed the world in a radical way. This enabled Facebook to change the media business. Others follow: Uber is changing thee taxi business, Airbnb is changing the accomodation business, and so on.

Who will be the entrant impacting container handling business by utilising 3D printing and digital business models? Do not forget to think about what kind of new value and new services we can create for business and consumers. Maybe you are the radical new player?

This article was co-authored by Jari Hämäläinen, Director Offering Development at Kalmar with Pekka Ketola, CEO at ideascout. Pekka has 20 years of experience in user centred development, new technology adoption, product innovation and co-creation. He runs 3D Printing Academy in the Tampere business region.

Mitä 3D-tulostettu Jeesus tekisi? Uskontojen ja 3D-tulostuksen risteyskohtia

Kirjoitus on julkaistu Vartija-lehdessä 1.10.2015. http://www.vartija-lehti.fi/mita-3d-tulostettu-jeesus-tekisi/

Uskonnollisten esineiden, taideteosten ja temppeleiden tekijät, kuten pyramidien suunnittelijat, kirkkojen rakentajat ja innovaattorit, kuten Leonardo da Vinci, ovat kautta historian ottaneet käyttöönsä uusimmat tekniikat ja usein olleet tiennäyttäjinä tieteille ja taiteille. Uusinta tekniikkaa edustaa tällä vuosikymmenellä 3D-tulostus.

Onko uskonnoilla ja 3D-tulostuksella yhtymäkohtia? Yllättävää kyllä, yhtymäkohtia on lukuisia. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan muutamia esimerkkejä. Tavoitteena on tarjota lukijalle tietoa 3D-tulostuksen nykysovelluksista ja myös pohtia, mitä tulevaisuus saattaa tarjota uskontojen näkökulmasta.

Raamatun vaikutukset ovat nähtävillä kaikkialla maailmassa. Mikään yksittäinen kirja ei ole vaikuttanut ihmisten toimintaan yhtä laajasti. Useiden arvioiden mukaan, myös 3D-tulostus tulee vaikuttamaan poikkeuksellisen laajasti ihmisten tapaan toimia, jopa laajemmin kuin Internet. 3D-tulostuksen sovelluksia on jo nyt nähtävissä lähes kaikilla elämänalueilla, myös uskonnoissa ja uskontojen tutkimuksessa.

Uskonnolliset esineet

3D-tulostettu risti Kippha

Kaikkialla maailmassa ihmiset konkretisoivat vakaumustaan, uskoaan tai toivoaan pienillä mukanakulkevilla esineillä. Niillä myös tunnistaudutaan samanhenkisten kesken. Ei olekaan mikään ihme, että pienikokoiset uskonnolliset esineet, riipukset, korut, amuletit ja symbolit ovat tyypillisiä 3D-tulostuksen sovelluksia.

Taiteiljat, yhteisöt ja yksityishenkilöt luovat aktiivisesti uskonnollisia esineitä, jotka on tarkoitettu valmistettavaksi 3D-tulostuksen keinoin. Vapaasti käytettäviä 3D-malleja löytyy runsaasti ja niitä on tarjolla verkkopalveluissa, kuten www.shapeways.com ja www.thingiverse.com.

Tulevaisuudessa uskonnollisten symbolien luominen 3D-tulostamalla lisääntyy ja arkipäiväistyy.  Esineitä voidaan helposti ja edullisesti tuottaa vaikkapa rippikouluryhmälle tai kesätapahtumaan, tai tehdä uniikkeja henkilökohtaisia esineitä elämäntilanteen mukaan.

Digitaaliset 3D-mallit saavuttavat nopeasti jokaisen maailmankolkan, tarjoten tavan esimerkiksi pakolaisille luoda ja toteuttaa yhteisiä tunnuksia, kehittää yhteisöä ja kertoa tarinoitaan 3D-tulostettujen esineiden kautta.

Historialliset esineet

Arvokkaat uskonnolliset esineet ovat alttiita varkauksille. Vuosittain varastetaan satoja esineitä julkisista tiloista, museoista ja yksityisistä kokoelmista. 3D-tulostus tarjoaa tähän yhden ratkaisun. Esimerkiksi japanilaiseen Seitajin temppeliin 3D-tulostettiin 90 cm korkea Amitabha -patsaan replika ja alkuperäinen siirrettiin kassaholviin. Alkuperäinen patsas on tehty Kamakura aikakaudella (1192-1333) ja se on temppelille ja kaupungille mittaamattoman arvokas. Japanissa vastaavalla tavalla suojattuja patsaita on tulostettu tähän mennessä n. 160 kpl. Lähde.

Buddha

Alttarit ja palvonta

Useista kodeista löytyy kotialttari. Se saattaa olla luterilaisen vaatimaton ikoni kirjahyllyssä tai kenties hindulaisten kultaa ja loistoa tihkuva uhripaikka. Intialainen Cremagine -yritys 3D-tulosti hindujen Mandir -pienoistemppelin. Tulostuksen jälkeen pinta kullattiin ja siihen kiinnitettiin mm. jalokiviä. Jälkeenpäin on mahdotonta nähdä, millä tekniikalla temppeli on valmistettu.

Mandir temppeli

Arkeologia ja replikat

Arkeologiset löydöt, kuten hautaholvit tai esineet, usein suojataan yleisöltä jotta ne säilyisivät alkuperäisessä kunnossaan. Harvinaisen monet esillä olevat esineet ovatkin tosiasiassa jäljennöksiä. Mutta entä jos esine on niin suuri, että sen muuttaminen jäljennökseksi on vaikeaa? Tähän vastauksen tarjoaa eräs 3D-tulostuksen esivaiheista, 3D-mallinnus.

Kuningas Tutankhamonin hauta on yksi menneisyyden suurista aarteista. Vilkas turismi ja sen tuomat haitat, kuten tärinä ja kosteuden muutokset, todennäköisesti tuhoaisivat vähitellen alkuperäisen haudan seinämaalauksineen. Espanjalainen Factum Arte ryhtyi toimeen ja loi hautaholvista tarkan replikan. Hauta 3D-mallinnettiin käyttäen sekä laserskannereita, että tarkkuusvalokuvausta. Kuvien perusteella haudasta rakennettiin millimetrintarkka jäljennös, joka on nyt esillä lähellä alkuperäistä löytöpaikkaa Kuninkaiden laaksossa.

Rakennukset ja entisöinti

Suuri osa maailman käytössä olevista kirkoista ja temppeleistä on peräisin menneiltä vuosikymmeniltä ja vuosisadoilta. Rakennukset rapistuvat ja niitä on jatkuvasti entisöitävä. Erityisiä ongelmia ja suuria kustannuksia tuottavat mm. arkkitehtooniset yksityiskohdat ja runsaat koristelut. 3D-tulostuksella voidaan edullisesti valmistaa sekä pienoismalleja, että oikean kokoisia yksityiskohtia ja jopa kokonaisia rakennuksia (rakennusten 3D-tulostus) oikeista materiaaleista, kuten hiekasta.

Ääriesimerkki on Sagrada Familia Barcelonassa, jonka rakennus alkoi 1882 ja työ on edelleen kesken. Tavoitteena on saada työ valmiiksi 2026. Aikataulun varmistamiseksi rakentajat ovat ottaneet käyttöönsä 3D-tulostuksen. Monimutkaiset rakenteet suunnittellaan 3D-mallinnusohjelmassa ja niiden pienoismallit 3D-tulostetaan. Pienoismallien avulla voidaan suunnitella erilaisia rakennusvaihtoehtoja, rakennustapoja ja varmistaa rakennusprosessin sujuvuutta.

Sagrada Familia

Mitä 3D-tulostus voi sitten tarjota kuvanveistäjille? Esimerkiksi puolalainen Fucco Design valmistaa uskonnollisia veistoksia tulostamalla niitä puukomposiitista. Veistoksia voidaan käyttää esimerkiksi uusien kirkkojen sisustuksessa.

Sveitsiläiset arkkitehdit ottivat suuremman tavoitteen. He valmistivat 16 neliömetrin katedraalin, lukuisine yksityiskohtineen. Digital Grotesque johdattaa pyhien tilojen suunnittelijat uusiin tekniikoihin, sekä luonnollisten ja matemaattisten muotojen yhdistelyyn.

3D-tulostus seurakuntatyössä?

Miten 3D-tulostus voisi tukea ruohonjuuritason seurakuntatyötä? Luonnollisimman väylän tähän tarjonnee kerhotoiminta. Seurakuntien ATK-kerhot ovat tulleet ja menneet. Monet seurakunnat potevat nuorten kaikkoamista seurakunnan yhteydestä. Olisiko 3D-tulostuksen kerhoissa sopiva tapa tavoittaa nuoria?  Tässä voisi olla kokeilun paikka, etenkin kun toimintaan tarvittavat laitteet ovat edullisia ja helppokäyttöisiä. Esimerkkiä näyttävät mm. suomalaiset kirjastot ja työväenopistot, joihin on viime aikoina tullut 3D-tulostuksen toimintaa.

3D-tulostus, etiikka ja moraali

3D-tulostus vaikuttaa siis kelpo tekniikalta, joka kehittää yhteisöjä, auttaa historian tutkimisessa ja säilyttämisessä, sekä helpottaa taiteilijoiden ja rakentajien työtä. Mutta millaisia haasteita menetelmä tuo etiikan näkökulmasta?

3D-tulostuksen ehkä kiistainalaisin sovellus on biotulostus. Siis menetelmä, jossa 3D-tulostamalla korjataan luuvaurioita ja tuotetaan elimiä, kuten maksa tai sydän (toimiva maksa on jo 3D-tulostettu). Kuinka kristinuskon tai islamin näkökulmasta pitäisi suhtautua toimintaan, jossa ihminen luo elämää teknologian avulla tai parantaa ihmisen luontaisia ominaisuuksia? Missä menee hyväksyttävän toiminnan raja? Onko moraalisesti oikein, että rahalla voi rakentaa paremman ihmisen?

Yllämainitut kysymykset tarjoavat ajankohtaisen ja monitieteisen aiheen uskontotieteilijöille, filosofeille ja insinööreille. Milloinkahan nähdään ensimmäinen tutkimusseminaari tästä aiheesta?

Tulevaisuus ja 3D-tulostettu Jeesus

3D-tulostuksen tarina on vasta alussa. Mm. science fiction näyttää meille useita näkymiä siitä, miten tarina voisi jatkua. Merkittävimmät muutokset ovat kuitenkin todennäköisesti 3D-tulostuksen sosiaaliset vaikutukset. Esimerkiksi köyhyysrajan alapuolella eläville ihmisille tarjoutuu tapa valmistaa puuttuvia esineitä tai yhteisö voi tulostaa slummialueelle tai pakolaisleiriin kirkon.

Uskonnolla on aina materiaalinen ulottuvuus. Uskonto näkyy symboleina, esineinä ja rakennuksina. 3D-tulostus ja digitaalinen maailma luo tilanteen, jossa kuka tahansa voi suunnitella, tuottaa ja jakaa uskonnon merkkejä helposti. Esimerkiksi uusi uskonlahko leviää salamannopeasti ympäri maailman. Kyseessä on myös kulttuurinen muutos, johon on otettava kantaa. Onko se meille uhka vai mahdollisuus? Kuinka hyödynnämme edessä olevan muutoksen?

Pekka Ketola, FT, yrittäjä

Lähivalmistus, digitaalisuus ja maaseudun mahdollisuudet

Kirjoittajat: Pauli Kuosmanen, Digile Oy & Pekka Ketola, ideascout Oy

Kirjoitus on julkaistu alunperin Digilen blogissa 11.8.2015 www.activityblog.fi/2015/08/lahivalmistus-digitaalisuus-ja-maaseudun-mahdollisuudet

Myös Maaseudun Tulevaisuus kirjoitti aiheesta 4.5.2015. 3dp_maaseudun tulevaisuus

————————————-

Maaseutu, viljelykset ja laidunmaat ruokkivat maapallon kasvavan väestön. Maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen on globaali strateginen tavoite. Kaupungistumisen vastavoimaksi on mielekästä pohtia, kuinka kehitetään maaseutujen elinvoimaa, lisätään viljelyn tuottavuutta ja hyödynnetään maaseutua hyvän elämän ympäristönä. Tässä kirjoituksessa aihetta pohditaan erityisesti digitalisaation ja 3D-tulostuksen näkökulmasta.

Suomessa on jo vuosikymmeniä ollut käynnissä muuttoliike, jossa väestö siirtyy työpaikkojen perässä taajamiin. Voisiko tälle globaalille trendille syntyä vastavoima, joka perustuu paremman elämänlaadun tavoitteluun ja joka mahdollistuu maaseudun tarjotessa sekä uusia ansaintamahdollisuuksia, että parempia ratkaisuja nykyiseen toimintaan?

Digitalisaatio ei erottele maaseutua kaupunkiseudusta

Digitaalisuuden yksi kiehtovimmista mahdollisuuksista on globaalin bisneksen teko mistä päin tahansa maailmaa. Digitaalinen palvelu kun laitetaan verkkoon, se on käytettävissä kautta koko verkottuneen maailman. Suomalaisen maaseudun tietoverkoissa on varmasti jatkuvaa kehittämistä, mutta käytännössä jokaisella on riittävä yhteys internetiin myös maaseudulta. Monesti maaseudulta löytyy jopa paremmat valokuiduilla rakennetut verkkoyhteydet kuin kaupungeista.

3D-tulostus sopii maaseudulle

3D-tulostuksen ammattimainen hyödyntäminen etenee laajamittaisesti ja nopeasti. Ala kiinnostaa valtavaa määrää kehittäjiä, yrityksiä, sijoittajia, keksijöitä ja aivan tavallisia mattimeikäläisiä. Uskomme, että 3D-tulostuksen hyödyntämisestä tulee normaali osa myös maanviljelijän ja arkea.

Digitaalinen valmistava teollisuus tarjoaa mahdollisuuden luoda uutta työtä maaseudulle ja haja-asutusalueille. Tästä esimerkkinä on nopeasti kehittyvä Maker-kulttuuri, joka perustuu uudenlaisen valmistavan toiminnan, saatavilla olevien teknologioiden ja käsityöläisyyden yhdistämiseen, sekä jaettujen resurssien hyödyntämiseen.

Digitaalisuuteen perustuva 3D-tulostus on parhaimmillaan ekologista tarvepohjaista lähivalmistusta, joka sellaisenaan tarjoaa perusteet aiheen pohtimiseksi:

 • Maaseudulla keskimääräiset välimatkat ovat pidempiä kuin kaupungeissa.
 • Kovassa käytössä olevat koneet vaativat huoltoa ja varaosia.
 • Monet varaosat ovat sellaisia, joita harvoin tarvitsee vaihtaa.
 • Maanviljelijät ovat käsistään käteviä ja kykeneviä tekemään korjaustoimenpiteitä koneissaan.

Digitaaliset palvelut, kuten 3D-mallinnus ja online-kaupat, ovat paikkariippumattomia. Niitä voidaan tuottaa ja hyödyntää globaalisti missä tahansa. Myös 3D-tulostus on paikkariippumatonta toimintaa, sillä laitteistot voivat sijaita missä tahansa. Eräs suurista lupauksista onkin tuoda valmistavaa teollisuutta ja työpaikkoja ulkomailta takaisin kotimaahan juuri sinne, missä toiminnalle on mielekkäimmät edellytykset, kuten kaupungeista maaseudulle. Amazon.com vie ajatuksen vielä pidemmälle kaavailemalla digitaalisuuden ja lähivalmistuksen yhdistämistä kotiovelle saapuvien tulostusautojen muodossa.

Maaseutu on täynnä keksijöitä ja keksintöjä

Tilan hoitoon liittyvät päivittäiset ongelmat vaativat kekseliäitä ja nopeita ratkaisuja. Tuhannet arkipäivän innovaattorit ovat käytännön töitä tehdessään tunnistaneet ongelmia ja keksineet niille ratkaisuvaihtoehtoja. Onnistuneissa ratkaisuissa yhdistyy tyypillisesti hyvä ja yksinkertainen idea, muotoilullinen oivallus, käsityöläisyys ja jonkin alan erityisosaaminen.

3D-tulostus ja siihen liittyvät digitaaliset mahdollisuudet erilaisine materiaaleineen ovat uusi tapa ratkaista tilanteita, jotka vaativat luovuutta, kokeilua, nopeutta. Nopeutta voidaan saavuttaa mm. hyödyntämällä toisten tekemiä oivalluksia. Millainen digitaalinen palvelu toisi ongelmanratkaisutarpeet ja ratkaisut kaikkien saataville? Entä miten mahdollistetaan digitaalisuuden avulla ryhmäinnovointi (crowdsourcing-hengessä) Uskomme, että maaseudulta löytyy valtava innovaatiopotentiaali!

Mikrotehdas on jokaisen mahdollisuus

3D-tulostusta hyödyntävät mikrotehtaat pystyvät toimimaan käytännössä missä tahansa. Toiminta on sitä kannattavampaa, mitä alhaisemmat kustannukset ovat ydintoiminnan ympärillä, kuten tilakustannuksissa ja yleisissä elinkustannuksissa. Toiminta on toisaalta sitä tuottavampaa, mitä enemmän tekijöillä on käsillä tekemisen taitoa ja yhdessätekemisen perinteitä ja motivaatiota. Suomen maaseutu on mikrotehtaiden luvattu maa juuri näistä syistä.

Kuka tahansa voi perustaa tehtaan minne tahansa. Tarvittavat investoinnit ovat maltillisia. 2000€:n pääomalla saa yksinkertaisen tehtaan käyntiin! Traktorin hinnalla saa jo täysimittaisen metalliesineitä tuottavan laitteiston.
Mitä tällaiset mikrotehtaat kykenevät tuottamaan? Seuraavassa muutamia nyrkkisääntöjä:

 • Yksilöllisiä kappaleita ja pieniä sarjoja (1-100 kpl).
 • Pieniä kappaleita (maksimikoko on tyypillisesti n. kenkälaatikon kokoinen kappale. Erikoistulostimilla voidaan tuottaa jopa kuutiometrin kokoisia kappaleita)
 • Lähes mitä tahansa muotoja ja rakenteita
 • Lukuisia eri materiaaleja, kuten muovit, komposiitit ja metallit.

3D-tulostimet ovat tuottamiinsa kappaleisiin verrattuna merkillisen yksinkertaisia laitteita. Jo koululaiset pystyvät sujuvasti operoimaan perustulostinta ja siihen liittyviä suunnittelu- ja tulostusohjelmistoja. Ammattimaiseen käyttöön suunnitellut laitteet ja järjestelmät vaativat hieman enemmän osaamista, mutta näidenkin käytön pystyy aloittamaan, jos vain innokkuutta ja yrittäjyyttä löytyy.

Materiaaleista ei ole pulaa

3D-tulostukseen liittyvä materiaalikehitys on vauhdikasta ja uusia materiaaleja esitellään viikoittain. Maaseudun näkökulmasta erityisen kiinnostavia ovat mm. biopohjaiset materiaalit, sekä kierrätysmateriaalit. Yksinkertaisimmillaan 3d-tulostettavaa materiaalia voidaan tuottaa selluloosasta ja vedestä.

Tällaisella materiaalilla on mielenkiintoisia ominaisuuksia. Se on täysin luonnonmukaista, kestävyyttä on riittävästi mm. huonekaluvalmistukseen ja materiaali on täysin biohajoavaa. Menetelmää soveltamalla on mahdollista tulostaa esimerkiksi biohajoavia sensoreita, jotka voidaan istuttaa maaperään kylvöprosessin yhteydessä, jonka jälkeen sensorit voivat tuottaa reaaliaikaista tietoa maaperän kosteudesta ja ravinteista.

Idea on tärkein

3D-tulostimet ovat yleislaitteita, jotka eivät juurikaan välitä valmistetun kappaleen monimutkaisuudesta tai käyttötarkoituksesta. Laitteen näkökulmasta on aivan sama valmistetaanko hammassiltoja, hevosenkenkiä, vaiko rakettimoottorin polttoainesuuttimia. Tyypilliset teolliset 3D-tulostuksen toimijat, kuten AM Finland, Layerwise ja Materialise, valmistavat yhtälailla tuotteita konepajojen kuin lääketieteen tarpeisiin.

10 esimerkkiä maaseudulle soveltuvasta liiketoiminnasta

Millaisia palveluita 3d-tulostuksen toimija voisi tarjota maaseudulla (ja toki myös muuallakin), hyödyntäen mm. olemassaolevaa osaamista, paikallisia tarpeita ja kädentaitoja? Seuraavassa 10 esimerkkiä.

 1. Innovatiiviset pienviljelyratkaisut. 3D-tulostuksella voidaan tuottaa laitteita ja tarvikkeita, joiden avulla kuka tahansa voi ryhtyä pienviljelijäksi pienessä mittakaavassa. Palvelun osana voidaan tarjota viljelyyn ja kasvatukseen liittyvää ammattitaitoa.
 2. Lähellä valmistetut varaosat ja korjaustoiminta. Kun laitteen osa menee rikki, tyypillisesti haja-asutusalueella uuden osan hankinta on työläämpää kuin kaupungissa. Lisäarvoa syntyy, jos varaosan pystyy tarjoamaan ja saamaan vaivattomasti, edullisesti ja nopeasti. Verkossa toimii jo useita varaosapalveluita, kuten Kazzata. Mikään ei estä, että tällaisia palveluita tarjottaisiin lähivalmistuksena.
 3. Korut ja käsityöt. Suomen maaseudulta löytyy suuri määrä käsityöläisiä ja koruvalmistajia. 3D-tulostus tarjoaa uuden tavan korujen suunnitteluun, korujen toteutukseen ja vaikkapa uniikkien korurasioiden toteutukseen. Materiaalina voi käyttää esimerkiksi puukomposiittia.
 4. Arkipäivän apuvälineet. 3D-tulostuksella voidaan nopeasti kokeilla ja toteuttaa ideoita, jotka helpottavat arkipäivän toimintaa. Olemassa olevat palvelualustat tarjoavat käteviä tapoja perustaa esimerkiksi oma nettikauppa ideoiden tuotosten myyntiin (esim. http://www.shopify.com/). Arkipäivän apuvälineitä ovat esimerkiksi erilaiset pidikkeet, jigit, kurottimet, kotelot ja ergonomiset ratkaisut. Thingiverse-palvelusta löytyy näistä lukuisia esimerkkejä.
 5. Ravi ja hevostarvikkeet. Hevosurheiluun liittyy paljon tietoa ja osaamista, jotka konkretisoituvat nopeampina suorituksina. Esimerkiksi 3D-tulostetuilla hevosenkengillä voidaan optimoida kyseiseen kilpailutilanteeseen ja maastoon sopivat varusteet.
 6. Erikoistunut ja monipuolinen alihankinta. Maaseudulla on lukuisia yrityksiä, jotka palvelevat erityisesti metalliteollisuuden alihankintaa. Metallin 3D-tulostuksen avulla erikoisosaaminen voidaan hyödyntää sekä nykyisessä toiminnassa parempana palveluna, että uuden liiketoiminnan kehittämisessä. Esimerkiksi valkeakoskelainen Hetitec tuottaa muotteja mm. valuteollisuudelle.
 7. Start-up toimijat ja uudet tuotteet. 3D-tulostus mahdollistaa nopeasti uudenlaisen liiketoiminnan käynnistämisen. Tämä avaa merkittäviä mahdollisuuksia mm. maaseudun nuorille innovaattoreille.
 8. Yksilöllistäminen. Markkinoilla on loputtomasti tuotteita, joiden motivaationa on ainutlaatuisuus: kenelläkään muulla ei ole samanlaista. 3D-tulostusta sovelletaan mm. yksilöllisiin osiin purjeveneissä, kaappien ovien vetimiin ja tuunattujen autojen yksityiskohtiin. Millaisia yksilöllistämiseen perustuvia toimintamahdollisuuksia voisi syntyä maaseudulla?
 9. Talonrakennus ja mökkiveistämöt. 3D-tulostus tarjoaa talonrakentajille aivan uudenlaisia toimintamahdollisuuksia ja palveluketjuja. Talon suunnittelu onnistuu yhdessä asiakkaan kanssa verkkoympäristössä, talon pienoismalli voidaan tuottaa nopeasti, yksilöllistäminen voi tulla osaksi palvelua, jne. Parhaimmillaan kokonainen talon runko voidaan tulostaa. Digitaalinen suunnittelu mahdollistaa paremman yhteissuunnittelun ja yhteensopivuuden varmistamisen kumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa.
 10. Maaseudun pienputiikit. Asiakkaat eivät hae maaseudun putiikeista kasvottomia massatuotteita, vaan laatua, yksilöllisyyttä ja erityisyyttä. 3D-tulostus tarjoaa lukemattomat mahdollisuudet yksilöidä myytävät tuotteet, on kyseessä sitten maito, juusto, liha, leipä, vaatteet, langat, tai ihan mikä vaan. Jokaiseen niihin voidaan tulostaa yksilöllinen, “ostajan näköinen”, “myyjän brandia heijasteleva” kuljetus-, säilytys- tai esillepanoesine. Yksinkertaisena esimerkkinä vaikkapa kuvitteellisen Kuismasen juustolan juusto tarjoiltuna juustolautaselta, josta tulee ilmi Kuismasen juustolan jokin erityispiirre yhdistettynä iloisen asiakkaan kuvaan Kuismasen lampaiden kanssa.

Mahdollisuuksien vilja-aitta!

Digitaalisuus ja 3D-tulostus tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia maaseudun kehitykseen ja elinkeinojen kehittämiseen. Esimerkit maailmalta osoittavat, että kuka tahansa voi tarttua näihin mahdollisuuksiin ja menestyä.Tarvitaan vain uskoa omiin kykyihin, ripaus luovuutta ja yrittäjähenkeä. Kuinka tämä mahdollisuus hyödynnetään Suomen maaseudulla? Kuinka siihen voidaan kannustaa? Kuinka digitaalisuudella ja 3D-tulostuksella luodaan uutta työtä ja maaseudun elinvoimaa?

3D-tulostuksen mestarit ja kisällit

3D-tulostus on useimmille vielä asia, josta on kokemusta lähinnä uutisten ja lööppien kautta. Suhteellisen harvoilla on aiheesta omakohtaista kokemusta. Samanlainen tilanne oli kaksikymmentä vuotta sitten, jolloin Internet ja WWW alkoivat tulla ihmisten tietoisuuteen.

Kuten Internetin omaksuminen aikanaan, myös 3D-tulostus on uusi taito, jonka hallitsemisesta on konkreettista hyötyä työssä ja harrastuksissa. Perusteet on helppo oppia, mutta vasta mestari soveltaa osaamistaan luovasti ja pystyy ratkomaan kimuranttejakin ongelmatilanteita ja hyödyntää menetelmää luovasti. 3D-tulostus on joustava työkalu, jota voi soveltaa lukemattomiin asioihin. Kun toiset valmistavat 3D-tulostuksella muovisia joulukoristeita yksinkertaisilla muovipursottimilla, toiset tuottavat koneiden metalliosia kehittyneemmillä lasersintrauslaitteilla. Siksi se leviää nopeasti. Peruslaitteet ovat kaikkien saatavilla kotitietokoneiden hinnalla ja niitä hankitaan oppilaitoksiin, harrastuskäyttöön, yrityksiin ja yksityishenkilöiden käyttöön. Suurin osa oppimisesta tapahtuu toistaiseksi kantapään ja kokeilujen kautta. Muutamia organisoituja koulutusratkaisuja on tarjolla. 3D-tulostuksen, mallinnuksen ja muihin siihen liittyvien taitojen osaajia syntyy vauhdikkaasti. Yhteinen tapa kertoa osaamisesta puuttuu. Tässä blogikirjoituksessa avataan 3D-tulostukseen liittyvän osaamisen kehittämistä erityisesti osaamismerkkien avulla.

Osaamismerkit Osaamismerkki (Open badge) on kansainvälisesti sovittu tapa kertoa osaamisesta ja taidoista. Se on järjestelmäriippumaton ja henkilölähtöinen konsepti, jonka on kehittänyt Mozilla.org. Osaamismerkki on palkitseva tapa tuoda esille osaamista, joka ei kuulu formaalin opetuksen piiriin, esim.:

 • järjestöjen ja oppilaitosten koulutuksissa
 • hiljaisen tiedon ja aiemmin hankitun osaamisen näkyväksi tekemisessä
 • organisaatioiden sisäisissä koulutuksissa ja henkilöstön kehittämisessä
​Lähde: lccdigilit.our.dmu.ac.uk​

​Lähde: lccdigilit.our.dmu.ac.uk​

Osaamismerkkejä voi myöntää organisaatio tai henkilö. Merkin saaja on aina henkilö, joka voi vastaanottaa tai jättää vastaanottamatta hänelle myönnetyn merkin. Saaja säilyttää osaamismerkkinsä Mozillan pilvipalvelun henkilökohtaisessa kansiossa. Lähde: http://www.discendum.com/openbadge Tekes on rahoittanut Open Badge Factory -projektia, jonka puitteissa on luotu pilvipalvelu, jonka avulla käyttäjät voivat luoda, myöntää, jakaa ja hallita Mozilla-säätiön Open Badge -konseptiin perustuvia osaamismerkkejä. Merkkejä on tällä hetkellä hyödynnetty esim. IlonaIT:n koulutukseen osallistumisen osoittamiseksi ja OsaOppi III – Osaamispisteet pelissä! OsaOppi III on OPH:n rahoittama pelillinen ammatillisen koulutuksen opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma. Hankkeessa on luotu OPE.fi-taitotasojen osoittamiseksi osaamismerkit vaadittavista taidoista (http://www.oppiminenonline.com/osaoppi-iii-hanke/).

Osaamismerkit 3D-tulostuksessa 3D-tulostus on erinomainen sovellusalue osaamismerkeille, mm. koska:

 • 3D-tulostus on universaali menetelmä, joka kehittyy nopeasti.
 • 3D-tulostusta voi soveltaa lähes kaikilla mahdollisilla sovellusalueilla
 • Oppiminen perustuu usein henkilön omaan innostukseen ja intohimoon
 • Yhteiset tavat kertoa aiheen osaamisesta puuttuvat kansallisesti ja kansainvälisesti.

Pirkanmaalla toimivan 3D-tulostuksen Akatemian innovaatiopäivässä Helmikuussa 2015 pohdittiin, mitkä ovat luontevia aiheita osaamismerkeille ja mihin kysymyksiin ne voisivat vastata? Näitä voisivat olla:

 • Tulostuksen perusteet
  • Kuinka saan esineen tulostettua yksinkertaisella laitteella?
  • Mistä saan tietoa? Mitä suomenkielisiä oppaita on tarjolla? Mitkä ovat tärkeimmät tietolähteet?
  • Millaisia verkostoja ja toimijoita on Suomessa ja maailmalla?
 • Ohjelmistot ja tiedostomuodot
  • Mitä ohjelmistoja on tarjolla ja mihin tarkoitukseen?
  • Onko olemassa suomenkielisiä ohjelmistoja?
  • Millaisia tiedostomuotoja liittyy 3D-tulostukseen?
 • 3D-mallinnus ja skannaus:
  • Kuinka muotoja voi mallintaa skannaamalla?
  • Kuinka muotoja voi mallintaa ohjelmistoilla? Mitä ohjelmistoja on tarjolla?
  • Mistä saa valmiita malleja?
 • Liiketoiminnan aloitus
  • Millaisia sovellusesimerkkejä on tarjolla?
  • Mitkä ovat tärkeimmät asiakastarpeet? Ketkä ovat mahdollisia asiakkaita?
  • Kuinka kustannukset muodostuvat?
  • Kuinka tuotteistan palveluni?
 • Miljoonabisnes
  • Millaisia ansaintalogiikoita on olemassa? Kuinka luodaan liiketoimintainnovaatioita? Kuinka toiminta skaalataan isoksi?
  • Olemassaolevien verkkopalveluiden tehokas hyödyntäminen
  • Kuinka hyödynnetään tuoteräätälöinnin mahdollisuuksia?
 • Mestaritaso
  • Kuinka suojadun? IPR, mallisuojat ja muut
  • Kuinka hankin ja ylläpidän laitteita?
  • Kuinka hyödynnän eri materiaaleja?

Kansalaistaidot muuttuvat Yhteiskunnassa tarvittavat kansalaistaidot muuttuvat nopeaan tahtiin. Joskus oli oleellista pystyä kynimään kana saadakseen ruokaa. Tänään on hallittava Internetin käyttö. Mitkä ovat oleellisia kansalaistaitoja vaikkapa 10 vuoden kuluttua? On mahdollista, että globaalit kestävän kehityksen vaatimukset pakottavat vähentämään turhan tavaran valmistusta (=suuret varastot) ja tavaroiden siirtelyä rahtikuljetuksina (esim. Kiinasta Suomeen). Tällaisessa tilanteessa lähivalmistus ja on-demand -valmistus nousevat arkipäivän käytännöiksi. Tietotekniikan ympärille on kehittynyt suunnaton määrä uusia ammatteja, laitteita ja taitajia. Lähes jokaisen työikäisen oletetaan osaavan perusteet: kykenevän käyttämään tietokonetta ja tulostinta, sekä ratkomaan päivittäisiä ongelmatilanteita. Voisiko 3D-tulostus olla tulevaisuuden kansalaistaito, jonka soveltaminen muuttuu yhtä arkipäiväiseksi kuin Internetissä surffaaminen? Voiko olla niin, että tavaroita valmistetaan ainoastaan tarpeeseen ja tämän pohjalta syntyvät kestävän kulutuksen uudet tavat ja käytännöt? Mikäli näin tapahtuu, 3D-tulostuksen osaamismerkit tarjoavat mainion väylän lähteä systemaattisesti mutta luovasti rakentamaan uuden kansalaistaidon perusteita. Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset ovat reagoineet 3d-tulostusosaamisen tarpeen kasvamiseen. 17 koulutuksenjärjestäjän yhteishankkeessa on haettu Opetushallituksen kehittämisrahaa opetuksen kehittämiseen. Pirkanmaalta hankkeeseen osallistuu Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Opetushallitus rahoittaa EDU3D.fi (http://edu3d.fi) -hanketta, jossa mukana olevat koulutuksen järjestäjät kehittävät 3D-tulostusteknologian opetuskäyttöä osaksi opetussuunnitelmiaan ja tavoitteena on, että 3D-tulostuksen käyttöä edistetään systemaattisesti eri koulutusaloilla.

Osa Suomen innovaatiostrategiaa? Millainen on 3D-tulostuksen merkitys Suomen tulevaisuudelle? Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportti Suomen sata uutta mahdollisuutta kuvaa lukuisia 3D-tulostukseen liittyviä teemoja, joista voidaan rakentaa Suomalaisia menestystarinoita. Raportin laatijat toteavat:  “vaikutus Suomen ja maailman toimintatapoihin voi jo vuoteen 2030 mennessä olla suurempi kuin internetin ja älypuhelinten vaikutus nykymaailmaan.” Kyse on suurista asioista.

Ehdotus 1: Suomen innovaatiostrategia 3D-tulostus on teema, joka synnyttää uutta osaamista, työtä, keksintöjä ja innovaatioita. Suomi tarvitsee ipr- ja innovaatiostrategian, jossa huomioidaan mm. 3D-tulostus. Innovaatiostrategiassa on  mielekästä huomioida laaja kuva oppimisen ensiaskelista vientiteollisuuden keihäänkärkiin. 3D-tulostus on konkreettinen esimerkki, jonka avulla suomalaisten sukanvarsirahat saadaan tuottamaan työtä ja luomaan uudenlaista kansallista ja kansainvälistä liiketoimintaa.

Ehdotus 2: Osaamismerkit ketterästi käyttöön 3D-tulostuksen osaamismerkit tarjoavat ketterän tavan synnyttää yhteinen kieli uuden osaamisen systemaattiselle ja tarvelähtöiselle kehittämiselle. Ehdotamme, että osaamismerkit otetaan välittömästi käyttöön ja sovitaan niihin liittyvät tärkeimmät pelisäännöt kaikilla opetusasteilla ja erityyppisissä organisaatioissa. Osaamismerkkien yhteistä perustaa voidaan rakentaa mm. tässä kirjoituksessa ehdotettujen merkkien pohjalta.

Pekka Ketola Ideascout Oy:stä on 3D-tulostuksen sanansaattaja Tampereen seudulla,Nina Naskalin sydäntä lähellä ovat keksinnöt ja rahoitus, ja Jarno Haapaniemi on uusista teknologioista ja opetuksen kehittämisestä kiinnostunut opettaja Sastamalan koulutuskuntayhtymässä

Kirjoitus on alunperin julkaistu Tampereen seudun vetovoima -blogissa 14.4.2015. http://tampereenseudunvetovoima.fi/blogi/3d-tulostuksen-mestarit-ja-kisallit

When metal 3D printing makes sense?

3D printing of metals is a fascinating method of making parts, objects and products. Due to the current factors, such as high cost and production time, it makes sense to apply it only when certain conditions are met.

The following list describes cases when metal 3D printing makes sense and adds value. The list is compiled from interviews with the leading european additive manufacturing gurus during April 2015.

Metal 3D printing makes sense and adds value when:

 1. Integration of the components is needed. The number of components can reduced. The ideal is monolythic construction. This typically leads to increased lifetime of the part. In best case the increase is from weeks to months.
 2. Free form internal channels needs to be implemented
 3. Flows inside the part can must optimized, such as air, gas or liquid. Consider for example conformal cooling.
 4. Miniaturization is useful: The (complex) part needs to be made smaller or scalable.
 5. Integration of functionality improves the product. New functionality can be added to the object as part of the manufacturing process. For example, hinges, springs and snapfits.
 6. Light weight products are needed. The mass of the part can be reduced due to design optimization.
 7. Maximum weight reduction needs to be obtained with minimal strength reduction.
 8. Very small complex parts must be produced
 9. The implementation of the first prototypes must be fast or the production ramp up the needs to take place in short time.
 10. Bi-materials are needed in the product.
 11. Parts must consist of functionally graded materials.
 12. 3D-surface textures are needed.
 13. Topology must be optimized.
 14. Bone ingrowth and regeneration are needed (biomedical applications).

Do you know further motivations to apply metal 3D printing?

Pekka Ketola,  April 22nd, 2015

Human spare parts, digitality and 3D printing

by Pekka Ketola (ideascout.fi) & Pauli Kuosmanen (digile.fi)

This blog was originally published March 13th 2015 in Digile activityblog.

This blog is available also in Finnish. Tämä blogi on luettavissa myös suomeksi.

The report of the Future Committee of the Finnish Parliament, “A Hundred New Opportunities for Finland“, introduces a large number of things that will affect health care in the form of virtualization, data processing and local manufacturing. These include:

 • open data, big data and self-organizing data
 • easy imaging of objects and computationally created images
 • freely organized remote work and organizations formed online, as well as
 • 3D printing.

This blog post will take a look at how development paths like these may affect the future of health care.

1. More knowledge – more suffering?

Online data banks, automatized data collection and data analysis enable applications that have never been possible before. Data is collected automatically every minute, and theoretically every little piece of data is connected to a larger whole. Data may then be utilized creatively for prediction, understanding complex processes and offering alternatives, for example.

Google in particular has amazed us with the multitude of ways in which data can be collected, analyzed and utilized in surprising ways. An example of this is analyzing Google search data to predict global influenza epidemics. In addition to being able to make global predictions based on the data, the same big data can be used for targeted purposes, such as user-specific advertising and finding personalized solutions. Perhaps in the future, the computer can warn you that you’re going to catch a flu next week. At the same time, you receive cheap offers for tissues and targeted drugs and a recommendation to postpone your holiday trip.

2. Smile – you’re on camera!

A human gets imaged at several stages during their life. The first pictures are taken during pregnancy at a maternity clinic. During childhood and after accidents, x-rays are used to map things like bones and teeth. Bodies are x-rayed at airport security checks. Detailed models of internal organs are created during various treatment procedures, such as computer tomography. There is already a small image library of each one of us.

The human image library is incomplete and fragmented into different data systems, but each image includes exact identification data about the person. If paleontologists are able to figure out the remaining parts of a dinosaur based on a femur, how much can we make out of a human’s exact structure based on the existing images and other data?

Would it be possible to start building a personal data bank of each person systematically, and could this be useful? Who could manage and utilize such a bank? Soldiers, for example, could be imaged and the images stored in a data bank so that limbs and bones lost in battle can be reconstructed, if necessary.

3. Biobanks & crowdsourcing

There are four licensed biobanks in Finland. Biobanks collect samples and data for future research and development projects. Any human data, such as x-rays, medical histories and genetic data may be stored in the same database.

A biobank, i.e. a database, will not create a complete image of a person. How can this incomplete data be utilized in an acute treatment situation, for example? The answer may lie in big data. A person’s own biobank will provide some of the required data. The missing data may be produced by analyzing similar situations and persons based on global data, and obviously data about close relatives.

It would be good to collect biobank data throughout a human’s lifespan. Long-term data produces scientific understanding of things like the growth of bones. The data may also be utilized, for instance, by being able to produce the right kind of 3D-printed prosthesis for a teenager who has lost their arm at regular intervals as they grow up. A similar concept is already being used to produce extracorporeal supporting structures.

If developed correctly, biobanks are the currency of the future. By utilizing data stored in them, we can save money in health care costs, predict treatment needs and develop new services.

4. Biodata is raw material for 3D printing

3D printing is based on 3D models. Models are created with computer assistance by hand, by imaging existing things, by customizing existing models or by automatically generating a model based on given criteria.

Automated design, image interpretation and computationally created images are already used in movies and video games, for example. Current artificial intelligence software is able to independently create algorithms, music and images. This type of software will probably be able to model an entire human, if given the femur as a starting point.

Several CAD modeling software already have built-in features that optimize a three-dimensional model for 3D printing. These software are also able to independently produce optimized shapes that conform to given design criteria regarding things like the amount, density or durability of the material. Biobanks contain digital data that can be converted into things like 3D models using the ideas described above. In other words, biobanks may be connected to printing quite directly.

Researchers are currently busy trying to find out what human organs can be produced by 3D printing. Bioprinting has already been used to produce heart valves, liver tissue, bone, kidneys, muscle cells and skin. In the future, biobanks will practically allow the production of human spare parts.

5. Conclusion

Medical applications are one of the greatest potentials for business related to 3D printing. Bone and tooth implants are already routinely produced by the 3D printing of titanium and ceramics. Gradually and inevitably, bioprinting will move from research labs to practice and ever deeper under the skin!

It would make sense to start a systematic and national collection of biodata by using existing methods, combining data from different sources and building an architecture that allows medical production of human spare parts in the future. As a technology, the routine printing of human muscles and organs is still a dream that is many years away, but we can start preparing for it already by collecting a unique database about our people. Combining genetic and other biobank data to the bank described here will create an enormous amount of new possibilities. The necessary know-how, whether it’s data processing, imaging or research into human spare parts, is something we have already.

Finland has great opportunities to become a leading country in biobanks and bioprinting.

3D-tulostus luo uutta teollisuutta Pirkanmaalle

Kirjoitus on julkaistu Aamulehdessä 2.10.2014

3D-tulostuksen teollinen hyödyntäminen etenee laajamittaisesti. Tehokkaita metallitulostukseen keskittyviä palvelukeskuksia nousee parhaillaan Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan ja Aasiaan.

Konkreettista liiketoimintaa ja uuteen osaamiseen pohjautuvaa uutta työtä syntyy nopeasti. Kyseessä on maailmaa vauhdikkaasti muuttava megatrendi, jonka äärelle ryntäävät parhaillaan tutkijat, teollisuuden suuret toimijat, pk-yritykset, kokeilijat, keksijät, oppilaitokset ja yhteisöt.

Pohjois-Amerikassa kehitystä vauhdittava National Additive Manufacturing Innovation Institute kokoaa yhteen teollisuusyritykset, yliopistot ja suuren joukon muita organisaatioita. Kiina on käynnistänyt jättihankkeen, joka tuottaa kymmenen 3D-tulostuksen osaamiskeskusta. Etelä-Koreassa on meneillään laajoja 3D-tulostukseen liittyviä teknologisia ja yhteiskunnallisia kehityshankkeita. Pohjois-Euroopassa on syntynyt useita merkittäviä 3D-tulostuksen valmistuskeskuksia, muun muassa tuhannen työntekijän Materialise Belgiassa. Tavoitteena näissä hankkeissa on muuntaa valmistava teollisuus uuteen aikakauteen, teollisuuden renessanssiin.

Aika toimia!

Pirkanmaan liiton ja Avoin Tampere -hankkeen selvityksessä todettiin, että nyt on aika toimia myös Pirkanmaalla. Perusteet menetelmän laajamittaiselle hyödyntämiselle ovat olemassa. Kaikki tarvittava osaaminen ja motivaatio ovat olemassa yrityksissä, yhteisöissä, tutkimuslaitoksissa ja oppilaitoksissa. Teknologiat ovat riittävän kypsiä teolliseen hyödyntämiseen. Yhdeksän kymmenestä pirkanmaalaisesta metallialan toimijasta uskoo, että 3D-tulostus muuttaa omaa liiketoimintaa kahden vuoden kuluessa.

Menetelmä on universaali ja skaalautuva. Sitä hyödynnetään sujuvasti muun muassa lääketieteessä, talonrakennuksessa, autojen massatuotannossa, varaosapalveluissa, ruoanvalmistuksessa, museotoiminnassa ja design-esineiden valmistuksessa. Uusia liiketoimintaa luovia sovelluksia ja menetelmiä raportoidaan päivittäin.

Pirkanmaalaisen valmistavan teollisuuden erityispiirteitä ovat muun muassa pienet tuotantosarjat ja asiakaskohtainen räätälöinti. 3D-tulostuksen voima tulee esiin erityisesti juuri tämänkaltaisessa toiminnassa. Alueella on jo muutamia yrityksiä, joiden koko liiketoiminta perustuu 3D-tulostukseen. Myös pirkanmaalaiset oppilaitokset valmistautuvat aktiivisesti alan osaajien kouluttamiseen ja sovellusvalmiuksien luomiseen.

Innostuneimmat kehittäjät ja soveltajat löytyvät yhteisöistä. Kesäkuun Opi ja Oivalla -tapaamiseen Kangasalle kokoontui yli 60 3D-tulostuksen kehittäjää. Tapahtumassa syntyi toimintaryhmiä, jotka toimivat ja kokoontuvat omaehtoisesti esimerkiksi kehittämään uusia prototyyppejä. Verkossa toimiva E-Nable -yhteisö kehittää toimivia 3D-tulostettuja proteeseja, joilla voidaan auttaa nopeasti ja taloudellisesti muun muassa vammaisia lapsia ja korvata amputoituja raajoja.

Ehdotus

Pirkanmaalla on mahdollisuus nousta teollisen 3D-tulostuksen mahdollistaman liiketoiminnan edelläkävijäksi. Ehdotamme, että alueelle luodaan pohjoiseurooppalaiseen teollisuuteen tiukasti kytkeytyvä Skandinavian johtava osaamis- ja tuotantokeskus, jonka piirissä ovat tutkimus, kehitys, opetus, pk-yritysten palvelutoiminnot ja teollisuuden tarpeiden täyttäminen.

Millainen osaamiskeskus voisi olla ja ketä se voisi palvella? Osaamiskeskuksen toiminnassa on otettava huomioon erilaiset toimijat ja toimialueet laaja-alaisesti. Teollisuuden tarpeisiin (tutkimus, tuotekehitys ja tuotanto) on kehitettävä järeitä mutta joustavia ja monipuolisia palveluita. Pk-yritysten piensarjojen prototypointi-, kehitys- ja tuotantotarpeisiin voidaan vastata tarjoamalla ketteriä ja edullisia tuotantoympäristöjä. Yksittäiset toimijat, harrastajat, yhteisöt ja mikroyritykset tarvitsevat usein pelkän toimintaympäristön, jossa voivat itse toimia. Pohjoisamerikkalainen TechShop -toimintamalli tarjoaa täydellisen esimerkin tällaisen ympäristön toteutuksesta.

3D-tulostus on lähes päivittäin erilaisten julkaisujen otsikoissa. Menetelmään suhtaudutaan kuitenkin edelleen epäilevästi. Asiaa voidaan katsoa tutkijan silmin ja todeta, että vielä on paljon parannettavaa ja keskeneräistä – hötkyily ei kannata. Tai sitten voidaan toimia innostuneesti ja innovatiivisesti hyödyntäen menetelmän tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet, kuten monet yritykset ovat jo tehneet.

Uutta työtä ja liiketoimintaa luova mahdollisuus on tarjolla aivan silmiemme edessä. Mahdollisuus voidaan hyödyntää yhteisellä visiolla, älykkäällä yhteistoiminnalla ja konkreettisilla rahoituspäätöksillä. 3D-tulostus on jo tämän päivän mahdollisuus.

Pekka Ketola & Petri Pitkänen

Ideascoutin Ketola ja Pitkänen ovat pirkanmaalaisia 3D-tulostuksen aktivaattoreita ja Tredean 3D Pirkanmaa -hankkeen vetäjiä.